Obaveštenje o saglasnosti za prijem istraživanja "Šta to radi zaposlene" i "Šta to radi programere" - Osiguranik.com

Obaveštenje o saglasnosti za prijem istraživanja “Šta to radi zaposlene” i “Šta to radi programere”

Istraživanja ’’Šta to radi zaposlene’’ i “Šta to radi programere” sproveli su Osiguranik (Inzuos zastupanje u osiguranju doo Subotica mb:21145980, info@osiguranik.com) u saradnji sa Rezilient (Rezilient doo Novi Sad, mb: 21699977) Poslovi Infostud (Infostud 3 doo Subotica, mb: 20175095) Tim centar (Tim Centar doo Novi Sad, mb:20962127). U svakom momentu imam pravo na opoziv pristanka, podnošenje zahteva za pristup, ispravku ili brisanje predmetnih podataka o ličnosti, pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti office@poverenik.rs, kao i sva druga prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.’’