Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe pokriva fizičko oštećenje ili gubitak vaše robe dok je u transportu zemljom, vodom ili vazduhom i obezbeđuje značajne mogućnosti i troškovne prednosti ukoliko robu osigurate pravovremeno i na adekvatan način. Bilo da do oštećenja ili gubitka dođe tokom drumskog, železničkog, pomorskog ili vazdušnog prevoza robe, u domaćem ili međunarodnom transportu, uz ovo osiguranje možete dobiti finansijsku nadoknadu na osnovu osiguranih rizika.

Koje rizike pokriva CARGO osiguranje?

Svi transportni rizici – pokriveni su svi transportni rizici gubitka ili oštećenja robe.

Osnovni rizici podrazumevaju saobraćajne nezgode prevoznog sredstva (sudar, pad u vodu ili provaliju, klizanje, survavanje s mosta, odron zemljišta, pad aviona, potonuće i sl.),
požar, elementarne nepogode (zemljotres, grom, nevreme, provala oblaka, poplava, snežna mećava, odron zemljišta i sl.), prodor rečne ili jezerske vode u vozilo, kontejner ili mesto uskladištenja, krađe koleta, delimične krađe samo kod pakovane robe, krađe ili manjak robe tovarene u rinfuzi ukoliko su takva krađa ili manjak posledica okolnosti, krađe prevoznog sredstva sa robom.

Dopunski rizici su pokriveni isključivo ako se posebno ugovore, a tu spadaju samozapaljenje, smrzavanje, odmrzavanje, manjak, rasturanje, curenje iz bilo kog razloga, kvar iz bilo kog razloga, rat, štrajk, rizik prevoza novca, sajamske ili izložbene robe i sl.

Kako možete ugovoriti CARGO osiguranje?

U okviru ove vrste osiguranja možete zaključiti:

– pojedinačnu polisu, koja se ugovara za svaki prevoz (pošiljku) posebno
– generalnu polisu, koja obuhvata sve osiguranikove prevoze (pošiljke) unutar ugovorenog vremenskog perioda.

Popunite upitnik za osiguranje robe u transportu