Osiguranje imovine od svih rizika

Često možemo da čujemo da je temelj dobrog poslovanja zapravo radni prostor u kome ga i obavaljamo. Sigurno je i vama nekada prošlo kroz glavu koje biste probleme imali u prekidu poslovanja u slučaju nekog nepredviđenog događaja (na primer: šteta od požara), kao i koliko bi ta šteta ugrozila vaš biznis. Za neometano obavljanje poslova bez straha od rizika koji bi mogli da ga ugroze, osiguravajuća društva nude paketa osiguranje imovine za pravna lica.

Ugovaranjem imovinskih rizika, iste prenosite na osiguravajuća društva, a vi se možete potpuno posvetiti ovavljanju svojih poslovnih aktivnosti.

Predmet osiguranja mogu da budu:

– različiti građevinski objekti: lokali, poslovno- stambeni, komercijalni, industrijski, zanatski, objekti poljoprivrednih gazdinstava
– nameštaj, mašine, aparati, uređaji i ostala oprema, alati
– zalihe: materijala, proizvoda, robe i osnovnih sredstava
– osim navedenih stvari, mogu se osigurati i novac i hartije od vrednosti, arhivska građa, izložbeni predmeti, umetnine itd.

Osigurani rizici mogu da budu:

– požar i neke druge opasnosti
– lom mašina
– provalna krađa i razbojništvo
– lom stakala
– računari
– pokretna tehnika
– prekid rada zbog požara
– izliv vode iz instalacija
– poplava, bujica i visoke vode

Ukoliko niste sigurni i imate dilemu koje rizike da odaberete, stručni tim sajta Osiguranik.com vam je na raspolaganju za konsultacije i rešavanje eventualnih nedoumica. Nakon što odaberete ponudu koja vam najviše odgovara mi izdajemo polisu, a ukoliko želite, kurir može da vam je donese na potpisivanje. Popunite upitnik.

Popunite upitnik za osiguranje imovine od svih rizika