Životno osiguranje

Popunite zahtev za životno osiguranje i istražite sve ponude na tržištu onlajn

Koji je najbolji način da zbrinete i obezbedite one koji su vam najvažniji? Pružite najbolje školovanje vašoj deci. Kako da budite sigurni da ćete uživati u starosti? Investirajte i štedite dugoročno, pametno i uz najmanji rizik.

Osiguranje života

Osnovni oblik životnog osiguranja je riziko osiguranje života. Jednostavno, u slučaju smrti osiguranika osobe koje su navedene kao korisnici osiguranja dobijaju određenu novčanu nadoknadu. Korisnik polise osiguranja može da bude bilo ko, deca, rođaci, supružnici ili prijatelji. Iznos koji će dobiti u slučaju smrti osiguranika ugovara se na početku i zavisi od visine premije, koja opet zavisi od godišta osiguranika, njegovog zdravstvenog stanja, dužine trajanja osiguranja i posla kojim se bavi. Logično, rizična zanimanja, poput vatrogasaca i policajaca, kao i starije osobe, plaćaće višu premiju od nekoga ko ima 35 godina i bavi se kancelarijskim poslom.

Pre nego što kažete kako već imate previše troškova, i da ne možete još da priuštite i životno osiguranje, imajte u vidu da se na našem tržištu mogu pronaći polise osnovnog osiguranja života za svega pet eura mesečno. Ako vam je jednostavnije, premiju možete da plaćate i polugodišnje ili jednom godišnje. Za taj novac ne očekujte da će korisnici da žive lagodno do kraja života, ali će svakako dobiti određenu novčanu nadoknadu koja im može značiti više nego što možete da zamislite. Primera radi, u slučaju da smrt nastane kao posledica nesrećnog slučaja ili nezgode, korisnici dobijaju celokupnu osiguranu sumu.

Mešovito osiguranje

U rečniku osiguravajućih kuća postoji termin doživljenje, koji označava trenutak kada osiguranik doživi kraj ugovorenog životnog osiguranja. Kod osnovnog osiguranja života o kome smo govorili, ako je osiguranik živ na kraju ugovora, ni korisnici ni on ne dobijaju nikakvu nadokandu. Međutim, ukoliko se ugovori osiguranje života za slučaj doživljenja, onda osiguranik koji nije preminuo do kraja isteka ugovora, ima pravo na određeni novčani iznos. Ovakvi ugovori koji podrazumevaju i osiguranje smrti i osiguranje doživljenja mogu se pronaći u okviru paketa Mešovitog životnog osiguranja.

Mešovito životno osiguranje se ugovara na duži vremenski period, a najčešće između 20 i 30 godina. Prilikom ugovaranja, određuju se osigurane sume koje će korisnici osiguranja dobiti u slučaju smrti osiguranika, ili koju će osiguranik moći da podigne ako doživi kraj ugovora. Ti iznosi najčešće iznose sabrane mesečne ili godišnje premije koje korisnik uplaćivao, a koje su prethodno dogovorene, ali uz jednu bitnu i nimalo zanemarljivu dopunu. Naime, osiguranik ima pravo i na određeni deo dobiti osiguravajaće kuće. Taj udeo se određuje u procentima pri potpisivanju ugovora, i zavisi i od toga koliku premiju osiguranik želi da plati. Naravno, što više plaća osiguranje, to je veći njegov udeo u dobiti.

Dodatna osiguranja

Naravno, kakvo bi to životno osiguranje bilo kada ne bi postojala mogućnost osiguravanja i od posledica teških bolesti, lomova, u slučaju nastanka trajnog invaliditeta ili gubljenja radne sposobnosti. Ova dodatna ili dopunska osiguranja mogu se ugovoriti uz osnovnu polisu životnog osiguranja, a obezbeđuju prethodno utvrđene novčane nadoknade za osiguranike. Tako recimo, osiguranik može dobiti nadoknadu za svaki dan koji je ležao u bolnici, i ti iznosi se kreću od pet do 20 eura. Međutim, daleko veći iznosi isplaćuju se u slučajevima nastanka potpunog ili delimičnog invaliditeta i oni se kreću između 5.000 i 30.000 eura, u zavisnosti od ugovorena sume i stepena invaliditeta. Ova dopunska osiguranja najčešće se moraju obnavljati svake godine, ali premija koju osiguranik plaća za njih ne uvećava osiguranu sumu osnovnog osiguranja. Drugim rečima, uplaćivanje osiguranja od gubitka radne sposobnosti, ne utiče na količinu novca koju će korisnik životnog osiguranja dobiti u slučaju smrti osiguranika.

Šta ako ostanem bez novca?

U današnjim uslovima, potpuno opravdano pitanje. Kako su mešovita životna osiguranja, jednim delom štednja, pa donekle i investicija, postoje i načini da se nastavi plaćanje mesečnih ili godišnjih premija, bez gubitka prava na osiguranu sumu. Naime, u dogovoru sa osiguravajućom kućom može se smanjiti premija koju plaćate tako da zadržite pravo na novčanu nadoknadu u slučaju nastupanja osiguranog slučaja, ali naravno, iznos nadoknade će biti daleko manji. Osiguranje možete i prodati, pod uslovom da ste premije uredno plaćali najmanje dve ili tri godine, i da osiguravajuća kuća uopšte to želi da uradi. Generalno, ovo je nepovoljna opcija, jer se otkup obavlja prema internim vrednosnim tablicama, u kojima se vrednost polise približava uloženom novcu tek oko polovine trajanja osiguranja. Na kraju, postoji i mogućnost pozajmice, kada osiguravajuće društvo praktično pozajmljuje novac klijentu, po kamatnim stopama koje su daleko manje od bankarskih. Iako nijedno rešenje nije idealno, različite mogućnosti su na raspolaganju jer je i osiguravajućim društvima u interesu da nastavite da plaćate svoje premije, a vama da održite svoju dugoročnu investiciju

Treba napomenuti da su ponude životnog osiguranja toliko bogate i raznolike, prepune različitih opcija i mogućnosti, da je i mnogim stručnjacima teško da se u njima snađu. To naravno ne važi za tim sajta Osiguranik.com, pa možete u potpunosti da se oslonite na nas u traženju najbolje ponude. Kupovina polise životnog osiguranja je jedna od najboljih investicija za vašu i budućnost onih do kojih vam je najviše stalo, pa je zato najbolja opcija da to obavite preko nekoga ko može da vas posavetuje i da vam razjasni eventualne nejasnoće. Dovoljno je da popunite upitnik na našem sajtu, a mi ćemo kontaktirati osiguravajuće kuće i predstaviti vam najbolje ponude koje imaju.

Popunite upitnik za životno osiguranje