Osiguranje zaposlenih od nezgode - Osiguranik.com

Osiguranje zaposlenih od nezgode

Zakon kaže da je poslodavac dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom. Zaposleni moraju biti osigurani za vreme obavljanja posla, na putu od kuće do posla i nazad, kao i na službenim putovanjima.

Zašto osiguranik.com?

Zašto osiguranje od nezgode?

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu u članu 53. stav 1. kaže: “Poslodavac je dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja nadoknade štete.”

U pojedinim osiguravajućim kućama, ovu vrstu osiguranja možete naći i pod nazivom Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgode ili slično. Ovim osiguranjem osiguravate svoje zaposlene od rizika:

  • smrti usled nesrećnog slučaja
  • trajnog gubitka radne sposobnosti (invaliditeta)
  • prolazne nesposobnosti za rad (za koju dobijaju dnevnu naknadu)
  • narušavanja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć (troškovi lečenja i bolnički dani)

Zašto da kupite osiguranje preko nas?

Ušteda novca

Naš zadatak je da vam obezbedimo najbolju ponudu na tržištu. Poređenjem više ponuda donećete informisanu odluku i tako uštedeti novac.

Ušteda vremena

Nema potrebe da odlazite u filijalu i čekate u redu na šalteru. Na jednom mestu dobijate sve ponude.

Besplatna usluga

Naše usluge su potpuno besplatne za vas jer se mi naplaćujemo od osiguravajućih društava.

Bez sitnih slova

Mi ih čitamo da vi ne biste morali. Savetujemo vas na koje informacije da obratite pažnju prilikom kupovine polise

Savetovanje i podrška

Naš tim je tu da vam pruži savet u odabiru polise i asistenciju prilikom naplate štete.