Pravila E-Prodaje - Osiguranik.com

Pravila E-Prodaje

Poručivanje proizvoda osiguranja elektronskim putem/ugovorom zaključenim na daljinu

Proizvodi osiguranja se poručuju elektronskim putem.

„Klikom“ na izabrani proizvod neophodno je pratiti korake do poslednjeg u cilju zaključivanja polise osiguranja. Proizvod se smatra poručenim u trenutku kada se prođe celokupni proces, popunjavanjem upitnika. Na registrovanu e-mail adresu dobija se potvrda o poručenom proizvodu i polisa osiguranja u PDF formatu (a nakon potvrde o uspešno izvršenoj transakciji putem platnih kartica).

Reklamacioni proces/procedura

Inzuos doo kao društvo za zastupanje u osiguranju osiguravajućih društava u Republici Srbiji saglasno dobrim poslovnim običajima trudi se da svoju uslugu učini profesionalnom i kvalitetnom. Međutim, u situacijama kada postoji prigovor/ reklamacije istu je moguće podneti:

Na e-mail: info@osiguranik.com
Poštom na adresu: Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, Srbija
Prigovor/reklamacija mora biti u pisanom obliku i svakog podnosioca usmenog prigovora Inzuos doo uputiće na podnošenje prigovora pisanim putem. Prigovor neophodno sadrži: ime i prezime, lični podaci fizičkog lica, broj polise po osnovu koje je usledio prigovor, razlog i vrsta prigovora i opis da li se isti odnosi na Osiguravača ili Inzuos doo, dokazi kojim se potvrđuju navodi iz prigovora, kao i model očekivane komunikacije za odgovor (e-mail, pošta). Inzuos doo će pažnjom dobrog privrednika sve prigovore koji nisu u njegovoj nadležnosti preusmeriti Osiguravaču.

Način povraćaja novca

U slučaju postojanja osnova za povraćaj sredstava Potrošaču/Kupcu za prodate polise osiguranja Inzuos doo se obavezuje da o tome obavesti Osiguravača i ukoliko se saglasno pravilima reklamacionog procesa Osiguravača prigovor za povrat novca odobri povraćaj sredstava se realizuje metodom i kanalima kojim je uplata i izvršena.

Garancija povraćaja novca

Odluka o povraćaju novca donosi se saglasno pravilima poslovanja i opštim uslovima korišćenja i pravilima procesa za prigovor Osiguravača čija polisa je izdata i plaćena, a nakon pismeno podnetog prigovora/reklamacije.

Pravo kupca da otkaže Ugovor o kupovini

Saglasno pozitivnim Zakonskim propisima Potrošač/Kupac ima pravo da da izjavu o odustanku od Ugovora zaključenog na daljinu u formi koja je propisana od strane Osiguravača. Izjavu je moguće dostaviti Inzuosu doo.

Predugovorno obaveštenje o proizvodu i obavezama

Sa predugovornim obaveštenjem o proizvodu i obavezama Potrošač/Kupac je pre poslednjeg koraka u procesu elektronske kupovine upoznat davanjem saglasnosti da je obavešten o predugovornom obaveštenju o proizvodu koji kupuje.

Opcije plaćanja

Potrošač/Kupac se obavezuje da poručene proizvode osiguranja plaća platnom karticom online u trenutku kupovine polise. Plaćanje se može realizovati karticama koje su navedene u aplikaciji u koraku za plaćanje.

INZUOS d.o.o.