Autoodgovornost - Osiguranik.com

Auto odgovornost

Osiguranje od autoodgovornosti je Zakonom obavezno osiguranje. Sva vozila koja učestvuju u saobraćaju moraju imati zaključeno osiguranje od autoodgovornosti.

Odaberite vrstu vozila:

Zašto osiguranik.com?

Polisa autoodgovornosti?

Osiguranjem od autoodgvoornosti su pokrivene štete koje upravljanjem vašim vozilom možete naneti drugom vozilu ili trećim licima (pešacima, biciklistima i putnicima u drugom vozilu). Svi vozači motornih vozila su upoznati sa ovom vrstom osiguranja jer barem jednom godišnje su u obavezi da ugovore polisu prilikom registracije vozila.

U slučaju saobraćajne nezgode za koju je kriv osiguranik njegovo osiguravajuće društvo isplaćuje štetu drugom licu koje je učestvovalo u nezgodi i pretrpelo štetu. Ne isplaćuje se šteta na osiguranikovom vozilu, tj. vozilu kojim je prouzrokovana saobraćajna nezgoda. Osiguravajuće društvo je dužno da isplati štetu bez obzira na to ko je upravljao vozilom u trenutku nezgode zbog toga što polisa autoodgovornosti glasi na vozilo a ne na vozača.

Da biste uvek bili sigurni da će osiguranje nadoknaditi štetu i na vašem vozilu, mi vam preporučujemo da pored obaveznog osiguranja ugovorite i kasko osiguranje.

Polisa autoodgovornosti važi do isteka trajanja osiguranja i u slučaju promene vlasnika vozila.

Prednosti kupovine osiguranja preko nas?

Ušteda novca

Naš zadatak je da vam obezbedimo najbolju ponudu na tržištu. Poređenjem više ponuda donećete informisanu odluku i tako uštedeti novac.

Ušteda vremena

Nema potrebe da odlazite u filijalu i čekate u redu na šalteru. Na jednom mestu dobijate sve ponude osiguranja.

Besplatna usluga

Naše usluge su potpuno besplatne za vas jer se mi naplaćujemo od osiguravajućih društava.

Bez sitnih slova

Mi ih čitamo da vi ne biste morali. Savetujemo vas na koje informacije da obratite pažnju prilikom kupovine polise.

Savetovanje i podrška

Naš tim je tu da vam pruži savet u odabiru polise i asistenciju prilikom naplate štete.

Česta pitanja o osiguranju od autoodgovornosti

Šta je to bonus?

Bonus je popust na osiguranje od autoodgovornosti, koji dobijate kao nagradu zbog toga što svojim vozilom niste izazivali štetu.

Šta je to malus?

Malus je kažnjavanje zbog toga što ste izazvali udes i zbog njega ćete sledećih nekoliko godina skuplje plaćati osiguranje od autoodgovornosti.

Bonus i malus su vezani za vozača ili za auto?

Bonus i malus vezani su za vozača. Ne vezuju se za vozilo i ne mogu da se prenose na novog vlasnika u slučaju prodaje.