Trajne tablice i trajne saobraćajne dozvole - Osiguranik.com

Od kada važe trajna saobraćajna dozvola i trajne tablice?

Izmene Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila donele su dve važne novine koje se primenjuju od 01.01.2020.godine:

– od početka 2020. godine izdaju se trajne registracione tablice sa neograničenim važenjem;

–  od početka 2020. godine dobijaju se i trajne saobraćajne dozvole koje se više neće menjati

Tako vlasnici vozila nisu u obavezi da menjaju registarske tablice nakon isteka 9 godina od datuma izdavanja tablica (kako je bilo predviđeno prethodnom regulativom). Na taj način vozači su pošteđeni dodatnih troškova koji prate zamenu tablica.

Druga novina jeste izdavanje saobraćajnih dozvola koje se više neće menjati. Po isteku važenja dobija se saobraćajna dozvola u kojoj je upisan rok važenja „9999“ (trajno).

Ko će ipak biti u obavezi da menja tablice?

I pored ovih promena, neki vozači će ipak morati da zamene registarske tablice.

To se odnosi na vlasnike vozila sa registarskim tablicama koja sadrže neko od slova: Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y i W. Oni su u obavezi da promene tablice kada istekne rok njihovog  važenja. Takođe, moraće da promene i saobraćajnu dozvolu, jer su u saobraćajnoj dozvoli upisani podaci o registarskim oznakama i rok važenja tablica.

Pored toga, i dalje se vrši zamena tablica u sledećim situacijama:

  • kada se tablice oštete ili su dotrajale, i samim tim neupotrebljive;
  • kada se tablice izgube ili ukradu;
  • ako tablice budu uništene;
  • ako se vozilo registruje u drugom registarskom području.

*Važno je napomenuti da je u svim ovim situacijama pored zamene tablica potrebno izraditi novu saobraćajnu dozvolu.

Ako na registarskim tablicama ne postoji ni jedno od „spornih“ slova: Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y i W, vlasnik vozila ne mora menjati registarske tablice već će promeniti samo saobraćajnu dozvolu.

Saobraćajne dozvole

Iako se govori o novim saobraćajnim dozvolama koje nemaju rok važenja, ustvari samo registarske tablice imaju rok važenja i taj rok je upisan u saobraćajnoj dozvoli.

Pre 01.januara 2020.godine upisivan je rok važenja tablica u skladu sa postojećom regulativom. Recimo, za tablice koje su izdate 2017.godine rok važenja je 7 godina. Kada istekne njihovo važenje vlasnik vozila će zameniti staru saobraćajnu novom koja nema ograničeno trajanje.

Podaci u saobraćajnoj dozvoli

U saobraćajnu dozvolu se upisuju podaci o vlasniku vozila i vozilu. Od januara 2011. godine u Srbiji se izrađuju nove, biometrijske saobraćajne dozvole koje sadrže dve vrste podataka: podaci koji su vidljivi okom i podaci koji se mogu učitati putem elektronskog čitača kartica.

Sa prednje strane saobraćajne dozvole unose se sledeći podaci: registarska oznaka (A), datum prve registracije (B), datum izdavanja saobraćajne dozvole (C), prezime i ime vlasnika, prebivalište vlasnika ako je fizičko lice tj.sedište vlasnika ako je pravno lice, prezime i ime korisnika vozila, prebivalište (sedište) korisnika vozila. U donjem desnom uglu je upisan serijski broj saobraćajne dozvole.

Na poleđini saobraćajne dozvole se unose podaci o vozilu: marka, tip i komercijalna oznaka vozila, broj šasije, podaci o masi, važenje registracije, podaci o motoru i dr.

Pored ovih podataka koji su vidljivi okom, u saobraćajnoj dozvoli se nalaze i podaci koji su sadržani samo u čipu i mogu se učitati putem elektronskog čitača (vrsta i broj broj motora, zabrana otuđenja vozila, JMBG vlasnika vozila, JMBG korisnika vozila).

Zamena saobraćajne dozvole

Uvek kada se promeni neki od podataka iz saobraćajne dozvole potrebno je podneti zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole u kojoj će biti sadržani novi podaci. Recimo, to može biti promena prezimena kod udaje, primena prebivališta i dr.

Prilikom izdavanja nove saobraćajne dozvole uz zahtev se podnosi i dokaz (isprava kojom se dokazuje da je došlo do promene nekog od podataka) – npr.izvod iz matične knjige venčanih, lična karta i dr..

Ako se radi o prodaji vozila na drugom registracionom području potrebno je da se izdaju nove registarske tablice koje glase na novog vlasnika vozila, jer vozilo uvek prati prebivalište vlasnika – potrebno je priložiti ugovor o kupoprodaji kao dokaz.

Pored toga, nova saobraćajna dozvola se može izdati u slučaju njenog nestanka. Nestanak je potrebno prijaviti prema mestu gde je došlo do nestanka dozvole. Vlasniku vozila se izdaje potvrda o prijavi nestanka dozvole, i ta potvrda zamenjuje saobraćajnu dozvolu, i to u periodu najduže 30 dana od datuma izdavanja potvrde, dok se ne izradi nova saobraćajna dozvola.

autor: Brankica Srdić

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

1 × 2 =

Prijavite se na našu mejling listu

Slaćemo vam najnovije vesti i najbolje ponude jednom u mesecu.