Da li je osiguranje zaposlenih obavezno - Osiguranik.com

Da li je osiguranje zaposlenih od nezgode obavezno po zakonu?

Povređeni čovek leži na bolničkom krevetu i medicinska sestra mu pomaže.

Početkom maja 2023. godine na snagu je stupio novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Zakon kaže da je osiguranje zaposlenih obavezno.

U narednim redovima otkrivamo koje su novine po pitanju osiguranja zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja i kako da dobijete što povoljniju cenu pametnim odabirom polise.
Odgovorićemo vam kada zaposleni imaju pravo na nadoknadu, koje su obaveze poslodavca i pružiti druge važne informacije. Nastavite sa čitanjem i informišite se!

Od čega štitite svoje zaposlene ovim osiguranjem?

U pojedinim osiguravajućim kućama, osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja možete naći i pod nazivom Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgode ili slično. Kako god da se zove, poenta je da njime osiguravate svoje zaposlene od:

 • smrti usled nesrećnog slučaja
 • trajnog gubitka radne sposobnosti (invaliditeta)

Osim toga, dodatno ih možete osigurati od:

 • prolazne nesposobnosti za rad (za koju dobijaju dnevnu naknadu)
 • narušavanja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć (troškovi lečenja i bolnički dani)
 • loma kostiju

Naša preporuka klijentima je uvek da ugovore dodatna pokrića, jer je razlika u ceni minimalna, a dobit velika, kako za vas, tako i za vaše zaposlene.

Izmene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu uređuje unapređivanje i sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj sredini, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, opšta načela prevencije, obaveze poslodavca, prava i obaveze zaposlenih i ostalo.

Članom 4. stavom 1. tačkom 3) Zakona propisano je da je poslodavac pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica, osim fizičkih lica koja posao obezbeđuju u domaćinstvu i nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji obavlja posao sa članovima porodičnog poljoprivrednog domaćinstva u skladu sa propisima o poljoprivredi.

Prema odredbi čl. 67. Zakona poslodavac je dužan da zaposlene osigura za slučaj povreda na radu i profesionalnih bolesti, radi obezbeđivanja naknade štete.

Finansijska sredstva za osiguranje padaju na teret poslodavca.

Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti zaposlenih uređuju se zakonom.

Kolike su kazne ukoliko ne osigurate zaposlene?

Ukoliko ne osigura svoje zaposlene, poslodavac sa svojstvom pravnog lica će biti kažnjen novčanom kaznom u visini 1.000.000 – 1.500.000 dinara.

Novčanom kaznom od 200.000 – 400.000 dinara kazniće se za navedeni prekršaj poslodavac koji je preduzetnik, a novčanom kaznom od 30.000 – 150.000 dinara kazniće se za prekršaj direktor, odnosno drugo odgovorno lice kod poslodavca.

Za poslodavca fizičko lice za ovaj prekršaj propisana je kazna od 30.000 – 150.000 dinara.

Da li je ovo osiguranje obavezno za sve delatnosti?

Da.

Zakonom nisu propisane delatnosti na koje se njegova primena odnosi, što znači da je obavezan za sve poslodavce, bez obzira na delatnost kojom se bave.

Papiri u fascikli i uvećani prikaz ruku dva muškarca od kojih jedan drži olovku
Šta jeste, a šta nije „nesrećni slučaj“?

U uslovima osiguravajućih kuća precizno je definisano šta sve spada u nesrećne slučajeve, a suština je sledeća – to je iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji za posledicu ima njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

U praksi, nesrećni slučaj ili nezgoda mogu biti i sudar, pad, klizanje, strujni udar, prelom kostiju, gušenje, udarci, ujedi životinja, ubod, opekotine, delovanje štetnih hemijskih jedinjenja i slično.

Važno je da osiguranik nije namerno izazvao nezgodu i da se nesrećni slučaj desio mimo njegove volje.

Ipak, osiguravajuće društvo nema obaveze ako je nesrećni slučaj posledica prirodne katastrofe, rata, terorističkog napada ili nemira. Nadoknade nema ni ako je osiguranik bio pod dejstvom alkohola ili narkotika, ako je učestvovao ili izvršio krivično delo, ako se namerno povredio ili pokušao i izvršio samoubistvo.

Radnici osigurani i kada nisu na poslu

Zaposleni moraju biti osigurani za vreme obavljanja posla, na radnom mestu i van njega.

Osigurani su i na putu od kuće do posla i nazad, kao i na službenim putovanjima. Dobra volja poslodavca je da li će ih osigurati i van radnog vremena i puta, ali se i to može ugovoriti. Radnik koji je osiguran i u slobodnom vremenu će dobiti nadoknadu i ako se recimo povredi na fudbalu (pod uslovom da igra amaterski, a ne profesionalno) sa prijateljima.

Veće osigurane sume znače i veću cenu osiguranja

Šta je osigurana suma?

Jednostavno rečeno, osigurana suma je najveći iznos novca koji će osigurani radnik dobiti ako mu se dogodi neki od osiguranih nesrećnih slučajeva.

U slučaju smrti, njegovi naslednici dobijaju odštetu, a u slučaju trajne nesposobnosti za rad isplaćuje mu se procenat osigurane sume u odnosu na procenat invaliditeta.

Kod prolazne nesposobnosti za rad, zaposleni ima pravo na nadoknadu koja je ugovorena osiguranjem po svakom danu koji nije bio sposoban da radi. Ovo ne znači da će dobijati novac kada god ode na bolovanje, već samo ukoliko je njegova nesposobnost uzrokovana nesrećnim slučajem, a isto važi i za troškove lečenja.

Priznaju se samo troškovi koje je osiguranik morao sam da plati, ne i oni koje pokriva obavezno zdravstveno osiguranje.

U svakom slučaju, što su veće osigurane sume, kao i ugovorena dnevna naknada u slučaju prolazne nesposobnosti za rad, to će cena polise po radniku biti veća. Naravno, treba uzeti u obzir i da će se radnici koji su osigurani na veće sume osećati bezbrižnije, da su važniji za kolektiv i to može biti dodatni motiv za rad.

Koliko košta obavezno osiguranje i kako do najbolje cene i ponude?

Na cenu polise veoma utiče i rizičnost posla kojim se radnik bavi.

Premija za poslovnog sekretara biće daleko niža nego za recimo, varioca u visokogradnji, jer je njegov posao rizičniji i nezgode se češće događaju. U principu, osiguravajuće kuće razlikuju tri razreda opasnosti, kao i posebno rizična zanimanja poput vatrogasaca, vojnih pilota ili sportista u kontaktnim sportovima.

Kao što vidite, puno faktora utiče na cenu osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja, ali pažljivim usklađivanjem i odabirom možete da dobijete polisu koje će zaista zaštititi vaše zaposlene, a neće biti preterano opterećenje za budžet.

U tome će vam pomoći naš stručni tim nakon popunjenog upitnika, koji će vam dostaviti detaljne ponude prema vašim zahtevima.

Ovo je naročito korisno za firme, organizacije i ustanove kod kojih je potrebno istaći više ponuda ili raspisati tender. U nekoliko klikova možete popuniti formular online, a nakon toga sledi kratak razgovora sa nekim iz našeg tima. Tom prilikom ćete moći da donesete pametnu odluku, razumete sve uslove i završite kupovinu jednostavno. Dobijate ugovore na adresu firme bez obilaženja osiguravajućih kuća i šaltera, bez stresa, izgubljenog vremena i energije.

Naš tim spreman je da vam odgovori na sva pitanja, a pomenućemo i da je cena ovog osiguranja povoljna za sve poslodavce, te da neće značajno uticati na vaš budžet. Obezbediće vam mir, a vašim zaposlenima sigurnost i saznanje da brinete o njima.

Nadamo se da ste čitanjem našeg bloga dobili korisne informacije. Ukoliko još niste osigurali svoje zaposlene, predlažemo vam da popunite upitnik na ovom linku, te lako i brzo završite još jednu važnu poslovnu obavezu!

137 komentara na “Da li je osiguranje zaposlenih od nezgode obavezno po zakonu?”

 1. Svetlana kaže:

  Molim vas da li mi konkretno mozete odgovoriti na pitanje.? Da li osoba koja radi na obezbedjenju (tzv portir ima pravo na placeno bolovanje u slucaju kada mora na bolnicko lecenje, operaciju od tumora. Da li poslodavac sme da mu uskrati pravo na placeno bolovanje i zbog njegove bolesti da otkaz

  • Poštovana Svetlana, vrlo rado bismo Vam odgovorili konkretno na pitanje ali ova tema nije usko vezana za osiguranje već za zakon o radu, a mi nismo usko specijalizovani za tu oblast. Ipak, ono što znamo je da zaposleni imaju pravo na plaćeno bolovanje u periodu od mesec dana od strane poslodavca, a nakon toga je neophodno da se ode na lekarsku komisiju koja mora da odobri produžetak bolovanja. Ukoliko komisija odobri produžetak,troškovi bolovanja se plaćaju iz dražvnog fonda namenjenog u te svrhe a ne od strane poslodavca… Nadamo se da smo barem malo uspeli da Vam pomognemo sa ovim odgovorm. Pozdrav

   • Nikola kaže:

    Zdravo imao sam pljacjku na benz pumpi,udaren sam u predelu potiljka bio sam na bolnickom lecenju od bolova glava i narusenog psihickog stanja,dobio sam lekove za smirenje,imam sve papire od lekara i dijagnoze,trenutno sam na bolovanju.Pa bi voleo da saznam dali sam osiguran u firmi,jer sam prijavljen radnik.

    • Pozdrav, sve ovo bi trebalo da proverite sa Vašim poslodavcem, trebalo bi da ste osigurani barem od povreda na radu, ali to mi ne možemo da znamo. Suštiniski je bitno i ukoliko jeste osigurani koji su osigurani rizici ugovoreni…

 2. rade kaže:

  vi pricate o nekakvom osiguranju ,a gde da se zalimo kad poslodavac ne daje htz sredstva,ljudi su se povredjivali pa nista ko je to pile i nema veze teraj dalje,covek iseko prste na nozi,sto znaci nema adekvatnu obucu i da ne pricam dalje…………….

  • Dragi Rade, kao što ste i sami rekli, mi pričamo o osiguranju i trudimo se da građanima razumljivim rečnikom damo pojašnjenja u vezi sa proizvodima osiguranja i uslovima pod kojima ti proizvodi važe. Problemi koje ste Vi naveli su nam svima poznati ali oni se tiču odgovornosti poslodavca da li obavlja svoje poslovanje u skladu sa zakonom ili ne. Praksa govori da ima poslodavaca koji vode računa i zbog zakona i zbog etike kako o poslovanju tako i zaposlenima, a ima i onih koji gledaju samo lični interes. Ipak, ova problematika nije tema kojom se naš sajt bavi. Pozdrav

 3. Miladin Kalić kaže:

  Poštovani,
  zaposlen sam u poljoprivrednom gazdinstvu koje angažuje sezonsku radnu snagu koja je na evidenciji NSZ. Stalno zaposleni su osigurani kako po osnovnim, tako i po dopunskim rizicima. Isti princip je uziman i za osiguranje sezonske radne snage, te je bila ugovarana i dnevna nadoknada po danu privremene sprečenosti izazvane nezgodom. Po tom osnovu sezonci nisu mogli dobiti isplatu jer nisu mogli dobiti hranarinsku listu od nadležnog lekara jer nisu u radnom odnosu. Osiguravajuće kuće su uglavnom nedorečene po tom pitanju, prihvate rizik, ugovore ga, a kad do osiguranog slučaja dođe, hvataju se za nepotpunu dokumentaciju.
  Kako obeštetiti radnika kad je upoznat sa svojim pravima po osnovu osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja?

  • Za davanje preciznog odgovora na ovo pitanje potrebno je utvrditi kako je polisom osiguranja određeno ko su osiguranici tj. da li su to samo lica u radnom odnosu (na određeno i neodređeno vreme) ili su uključena i lica koja su radno angažovana po nekom drugom osnovu (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu i dr.), kao i opšte i posebne uslove osiguravača koji je izvršio osiguranje.

   Odgovor dajemo pod pretpostavkama: 1) da se radi o osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) kojim je obuhvaćen i rizik prolazne nesposobnosti za rad usled nesrećnog slučaja (za koji se isplaćuje dnevna naknada); 2) da je u pitanju lice koje nije u radnom odnosu, već je zaključilo ugovor o povremenim i privremenim poslovima, shodno Zakonu o radu; 3) da je ovo lice obuhvaćeno osiguranjem po polisi i 4) da nisu ugovorena neka posebna isključenja ili uslovi koje osiguranik mora da ispuni radi ostvarivanja prava na naknadu.

   Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) ne prave razliku između lica koja su u radnom odnosu i lica koja su angažovana po nekom drugom osnovu. Osiguranik ima pravo na dnevnu naknadu od dana kada je započelo lečenje do poslednjeg dana trajanja nesposobnosti za rad, a što se dokazuje izveštajem lekara, odnosno zdravstvene ustanove. Kod lica koja su u radnom odnosu period prava na naknadu se poklapa sa periodom nesposobnosti za rad. Međutim, ugovor o privremenim i povremenim poslovima se zaključuje za period do 120 dana u kalendarskoj godini, što znači da se ovi poslovi ne moraju obavljati u kontinuitetu, pa je pretpostavka da osiguravači zbog toga odbijaju isplatu naknade, jer se ne može precizno utvrditi da li se period nesposobnosti za rad poklapa sa periodom u kome bi to lice bilo radno angažovano. Međutim, određeni poljoprivredni poslovi (setva, žetva, berba) se po pravilu obavljaju u kontinuitetu, pa ako je lice angažovano za ove poslove i nesposobnost je nastupila u toku ovih poslova, osnovano se može tvrditi da je se period nesposobnosti za rad poklapa se periodom trajanja poslova po ugovoru i da osiguranik ima pravo na naknadu za ceo period nesposobnosti.

   Pored toga, potrebno je utvrditi šta je polisom i uslovima osiguranja predviđeno kao obaveza u pogledu dostavljanja dokumentacije o nesposobnosti za rad, jer osiguravač naknadno ne može tražiti dostavljanje dokumenata i ispunjavanje uslova koji nisu ugovoreni, odnosno predviđeni polisom i uslovima osiguranja. Ukoliko osiguravač odbija da plati naknadu, neophodno je tražiti da to obrazloži i tačno navede odredbe polise i uslova po osnovu kojih odbija da plati naknadu iz osiguranja, pa se u slučaju neosnovanog odbijanja isplate naknade može pokrenuti postupak radi naplate naknade iz osiguranja pred nadležnim sudom.

 4. Milena kaže:

  Svako osiguravajuce drustvo placa nekog odabranog lekara koji ,,procenjuje” povrede osiguranika. Naravno, taj lekar ima ,, svoje kriterijume” po kojima vrsi procenu i redovno nipodostava stetu koju je pretrpeo osiguranik. Osim, naravno, u nekim situacijama. Ponizavajuce iskustvo ove vrste imala sam, na zalost, par puta….

  • Draga Milena, tačno je da svako osiguravajuće društvo ima lekara cenzora koji je zadužen da pregleda lekarsku dokumentaciju koju osiguranik mora da dostavi u procesu u rešavanju štete i to prilikom procene invaliditeta jer naravno u slučaju smrti je neophodna druga dokumentacija. Ne bismo se složili da lekar redovno nipodaštava štetu ali je činjenica da se često u praksi dešava da lekar na osnovu dokumentacije proceni da je stepen invaliditeta manji nego što to osiguranik sam misli. Ovde se postavlja pitanje da li možda i osiguranici nekada sa ciljem da dobiju veću odštetu sami (subjektivno) ocenjuju da su više povređeni nego što zaista jeste tako. Takođe, sigurno ima i situacija gde lekari nisu dorasli zadatku usled manjka iskustva. Tim našeg sajta stoji na raspolaganju da se uključi u ovakve “sporove” i u konkretnim situacijama za osiguranike koji polisu osiguranja ugovore preko našeg sajta. Veliki pozdrav!

 5. skills kaže:

  Da li je moguće napraviti prenos polise životnog osiguranja na drugog osiguranika?

  Jako precizno odgovarate, hvala i pozdrav!

  • Drago nam je da Vam se sviđa način na koji dajemo odgovore. 🙂

   Promena osiguranika kod životnog osiguranja nije moguća. Moguće je promeniti ugovarača osiguranja i korisnike polise osiguranja.

 6. Anđelko kaže:

  Poštovani.
  Prije par godina pri dolasku na posao polomio sam kuk, izvršena mi je prva operacija sa šarafima učvršćeno ostao moj kuk.Tada san dobio odštetu i procjenu na 23% invaliditeta ali ta opercija posle određenog vremena nije dala rezultate i ja sam ponovo operisan ugrađena mi je totalna endoproteza kuka posle čega sam procjenjen na 30% i dobio još nešto razlike u novcu. Međutim posle toga a nakon samo 2-3 mjeseca dobijam tešku infekciju i vade mi protezu a u određeno vremenskom periodu još jednom ugrađuju i još jednom vade zbog infekcije sada sam trenutno bez kuka ali svo vrijeme radim na jesen planirana nova operacija. Mene sada zanima šta dalje imam li pravo dalje na odštetu pošto je rađeno do sada pet operacija a ja sam faktički naplatio dva operativna zahvata a da sve bude teže u međuvremenu je promjenjena osiguravajuća kuća pa vas molim da mi date neka bliža upustva šta da preduzmem. Poslednji put sam se vratio nepun mjesec od vađenja proteze na posao moram jer sam jedini izvor prihoda a na sreću radno mjesto mi je kancelarija pa se nekako izdržava.
  S poštovanjem

  • Za davanje preciznog odgovora na Vaše pitanje neophodno je utvrditi koja vrsta osiguranja je u pitanju i imati na uvid polisu, opšte i posebne uslove osiguravača koji je izvršio osiguranje.

   Odgovor se daje pod pretpostavkom da se radi o osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

   Može se zaključiti da se radi o povredi koja je pokrivena osiguranjem i da je stoga isplaćena naknada iz osiguranja i to najpre akontacija, a potom i konačni iznos. U konkretnom slučaju je potrebno znati i koliko vremena je proteklo od povređivanja, jer osiguravačeva obaveza utvrđivanja procenta trajnog umanjenja opšte radne sposobnosti postoji za one povrede koje je osiguranik zadobio, zbog nastupanja osigurane opasnosti, samo ako su iste medicinski bile utvrdjene najkasnije u roku od godinu dana od dana nastupanja opasnosti, a po završetku lečenja, odnosno nastupanja stanja ustaljenosti u pogledu obima posledica. Ako stanje ustaljenosti, ne nastupi u roku od 3 godine, računajući od dana nastanka osiguranog slučaja, smatra se da je stanje u pogledu obima posledica ustaljeno po isteku navedenog roka i prema tom stanju se ceni i utvrdjuje procenat trajnog umanjenja opšte radne sposobnosti, odnosno invaliditeta. Stoga je pretpostavka da je u ovom slučaju protekao označeni trogodišnji rok i da je naknada koja odgovara 30% invaliditetu isplaćena na osnovu ustaljenog stanja, pa je stoga verovatno da se po ovom osnovu ne može očekivati isplata još nekog dodatnog iznosa.

   Međutim, okolnost da je ugrađena endoproteza kuka naknadno izvađena zbog teške infekcije i to dva puta, ukazuje na to da su dalje komplikacije posledica eventualne greške u lečenju, a ne povrede. Stoga bi u konkretnom slučaju postojao osnov da se oštećeni obrati zdravstvenoj ustanovi u kojoj je lečen zahtevom za naknadu štete zbog lekarske greške, odnosno da, ukoliko ta zdravstvena ustanova ima osiguranje od odgovornosti za štete koje su posledica grešaka u obavljanju zdravstvene delatnosti, zahtev podnese osiguravaču koji je sa kojim je zaključeno ovo osiguranje.

 7. Aleksandra kaže:

  Postovani,
  Da li su firme u obavezi da osiguraju zaposlene na putu od posla do kuce (i kuce do posla) ili se ovo obavezno osiguranje od posledica nesrecnog slucaja odnosi samo na period radnog vremena?

  • Poštovana Aleksandra,

   Firme nisu u obavezi da osiguraju za zaposlene od posla do kuće i od kuće do posla. Dobra volja poslodavca je da li će ih osigurati zaposlene i van radnog vremena i puta, ali se i to svakako može ugovoriti.

 8. Silvana kaže:

  Poštovani, radim u firmi koja ima osiguranje ali nije plaćala sve nego delimično kako oni kažu ja sam pre dve godine predala za isplatu osiguranja do dan danas nam kažu da je osiguranje tužilo firmu. Mene interesuje koja je procedura nakon tužbe i da li ću ja da naplatim osiguranje. Unapred hvala!

  • Poštovana Silvana, za konkretan odgovor bi nam treblao više podataka, ali na osnovu ovoga što ste napisali predpostavljamo da osiguravajuće društvo neće biti u obavezi da isplati Vama naknadu jer Vaš poslodavac nije platio premiju. U svakom slučaju Vi naknadu možete da potražujete od poslodavca bilo putem sporazuma ili putem sudskog procesa jer je poslodavac bio dužan da Vas osigura u skladu sa zakonom o radu.

 9. mirjana kaže:

  Da li ja po smem da potrazujem naknadu za posledicu nesrecnog slucaja (prelom skocnog zgloba) i od osiguranja koje imam na poslu a i od dopunskog zdravstvenog koje imam preko banke?

 10. Sandra kaže:

  Poštovani,

  Da li je poslodavac u obavezi da osigura svoje zaposle od posledica nesrećnog slučaja, tj. kolika je minimalna franšiza i koje su posledice/kazna za njega ukoliko ne osigura svoje radnike?

  Unapred hvala na odgovoru.

  • Poštovana,

   Kao što i piše u ovom članku, prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (članu 53. stav 1) – Poslodavac je dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja nadoknade štete. Kod ove vrste osgiuranja nema franšize jer se radi o povredama na telu ili zdravlju osiguranika i tu ne sme da se ugovori učešće u šteti od strane osiguranika. Ne znamo tačno koje su kazne i posledice ukoliko poslodavac ne osigura svoje radnike ali ćemo to istražiti pa napisati poseban članak na tu temu.

   Pozdrav

   • Poštovana Sandra,

    Saznali smo i odgovor za pitanje koje su kazne ukoliko poslodavac ne osigura zaposlene:

    “Zakonom nije predviđena kazna u slučaju nepoštovanja člana 53 stav 1 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Međutim, članom 68 zakona propisano je da je poslodavac dužan da u roku koji odredi inspektor rada preduzme naložene mere i otkloni utvrđene nedostatke i nepravilnosti. Ukoliko bi inspektor naložio poslodavcu da postupi u skladu sa članom 53 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, pa poslodavac to ne uradi, članom 69 st. 1 t. 33, propisana je kazna od 800.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara za pravno lice, odnosno 400.000-500.000 dinara za preduzetnika.”

 11. Goran Živković kaže:

  Poštovani, da li možete da mi odgovorite da li je i dalje moguće osigurati zaposlene od smrti usled bolesti (prirodne smrti) kolektivnim osiguranjem ili to više nije moguće uraditi?
  U slučaju da više nije moguće osigurati zaposlene od smrti usled bolesti, da li postoji neka druga mogućnost da se osiguraju zaposleni pa da i ovi osigurani slučajevi budu uključeni kolektivnim osiguranjem?

 12. Aleksandar kaže:

  Postovani povredio sam se van rada 03.05.2013.godine lecenje zavrsio ove godine u Septembru,te sam sada podneo sve papire za naplatu osiguranja ali sada mi je problem jet su mi rekli da sam morao zapoceti naplatu tri godine od momenta povrede.Sta mi je sada ciniti ,unapred zahvalan

  • Poštovani, po zakonu o obligacionim odnosiuma, u momentu kada je okončano lečenje i kada je zdravstveno stanje postalo konačno od tada teče rok zastarelosti, te sa tim u vezi Vi po zakonu imate osnova za potraživanje naknade iz osiguranja.

 13. Nikola kaže:

  Poštovani, povredio sam se u toku rada u saobraćajnoj nesreći vozeći službeno vozilo i zadobio prelom. Nesreću je izazvalo drugo vozilo.
  U firmi su mi na pitanje da li sam osiguran odgovorili da moju povredu ne pokriva polisa osiguranja koje imam.
  Interesuje me da li mogu da tužim poslodavca obzirom da mi povreda nije pokrivena osiguranjem?

  • Poštovani,

   Zaposleni koji na radu doživi povredu vozeći službeno vozilo, u saobraćajnom udesu koje je izazvalo drugo vozilo, ima sledeće mogućnosti:

   1. da tuži poslodavca za naknadu štete koju je pretrpeo na radu. U ovom slučaju postoji odgovornost poslodavca bez obzira na krivicu.
   2. da od poslodavca traži podatak o vrsti osiguranja zaposlenih (kolektivno-nezgoda ili odgovornosti poslodavca za štete koje zaposleni pretrpe na radu) i da zahtev za naknadu podnese osiguravaču koji je izdao polisu osiguranja
   3. da podnese zahtev osiguravaču koji je osigurao auto-odgovornost vozila koje je odgovorno za nastali udes

   U sva tri slučaja zaposleni može da potražuje naknadu materijalne štete (umanjena zarada za vreme bolovanja, troškovi lečenja, prevoza do lekara i sl) i nematerijalne štete (pretrpljeni fizički bolovi, strah i duševni bolovi zbog umanjenje opšte životne aktivnosti), uz napomenu da je jedino kod kolektvnog osiguranja (nezgode) način obračuna drugačiji i zavisi isključivo od procenta invaliditeta koji bude utvrđen prema tabeli invaliditeta. Ukoliko zaposleni ostvari naknadu po nekom od navedenih osnova, ali ne u celosti (npr. naplati naknadu po osnovu kolektivnog osiguranja), tada može da ostale vidove štete naknadi na neki od preostalih načina.

 14. Igor kaže:

  Dobar dan.Imam dva pitanja.Doziveo sam infarkt miokarda na radnom mestu,pa me interesuje da li to spada u povredu na radu?Kod poslodavca sam osiguran na 24 casa kod DDOR Novi sad pa me interesuje da li cu dobiti odstetu kao dnevnu naknadu ili kao tesko oboljenje.

  • Poštovani, infarkt miokarda ne spada baš u povredu na radu ali treba da proverite sa Vašim poslodavcem da li je ugovorio na polisi pokriće za prolazne nesposobnosti za rad (dnevnu naknadu), kao i za narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć (naknada za troškove lečenja), pa ukoliko jeste onda biste imali osnova za naknadu štete po toj polisi osiguranja.

 15. Danijela kaže:

  Dobar dan ja sam danijela. Interesuje me da li imam prava na nadoknadu operisala sam tumor jajnika još sam na bolovanju a osigurana sam preko kolektiva. Pozdrav

 16. Radica kaže:

  Postovani,
  Molim Vas za informaciju da li mogu naplatiti isti stetni dogadjaj po osnovu osiguranja od nezgode po dve polise? Naime, zaposlena sam kod dva poslodavca, i oba su me osigurala od nezgode 24h, imala sam prelom kosti, da li mogu podneti odstetni zahtev kod obe odiguravajuce kuce?
  Hvala

 17. Dragana kaže:

  Dozivela sam saobracajnu nesrecu pri povratku s posla, dakle bila sam u svom vozilu I sve se desilo na najkrcoj trasi na putu kuci sa posla, 20 minuta nakon sto sam napustila firmu. Pokupio me pijani vozac, I unistio mi auto. Meni na svu srecu osim toga sto sam dosta jako ugruvana I imam modrice I otekline I bolove uposte, nije bilo nista, dakle nemam preloma. Da li I u tom slucaju postoji odsteta koju mogu da trazim od osiguravajuce kuce firme(naravno ne za auto vec za sebe), jer smo svi uredno osigurani mda ja detalje polise ne znam? Hvala na odgovoru!

  • Poštovana, u ovom slučaju na prvom mestu imate pravo da potražujete odštetu za nematerijalnu štetu, pretrpljen strah i bol, ali od osiguravajuće kuće vozača koji Vas je udario po polisi osiguranja od autoodgovornosti. Od polise osiguranja od posledica nesrećnog slučaja kojom ste osigurani preko firme zavisi šta je ugovoreno ali prema Vašem opsiu mislimo da ne bi bilo osnova za potraživanje.

 18. Zoran kaže:

  Postovani, povredio sam skocni zglob padom u krugu firme. Nalazim se na bolovanju gde saznajem da firma nije osigurala radnike, niti poseduje akt o zdravlju i bezbednosti na radu. Koja su moja prava, s obzirom na prolaznu nesposobnost za rad i bilo kakvo kretanje, to jest umanjenje zivotne sposobnosi najmanje mesec dana?Pozdrav i hvala unapred.

  • Poštovani, u ovoj situaciji možete da potražujete od poslodavca da vam na neki drugi način nadoknadi štetu, a trebalo bi mu skrenuti i pažnju da samim tim što nema ugovorenu polisu krši zakon i može biti kažnjen zbog toga.

 19. Na bolovanju sam zbog povrede na radu od 30.09.2016. Odmah po nastanku povrede, koleginica je poslala odštetni zahtev osiguravajućoj kući, gde imamo kolektivno osiguranje. Ubrzo sam dobila odbijenicu kao neosnovanu jer nije došlo do trajne nesposobnosti za rad. Odmah sam uložila prigovor i poslala još dodatne dokumentacije. Nakon 5 dana na tekući račun mi je uplaćena jedna odredjena suma po osnovu odštete. Medjutim, koliko sam upoznata od strane koleginice koja je i poslala zahtev, odšteta se isplaćuje po završetku lečenja. Nisam dobila nikakvo pismeno obrazloženje o isplati pa mi nije jasno šta je to što mi je isplaćeno. Naime, prvobitno mi je dijagnostikovana povreda skočnog zgloba i karličnog dela kičme, a nakon mesec dana lečenja, zbog pogoršanja mog zdravstvenog stanja, uradjen mi je i UZ stopala gde su ustanovili rasprsnuće ahilove tetive. Od strane ortopeda upućena sam na rehabilitaciju u banju St. Slankamen. Kako sam iz Indjije, to nam je blizu, putujem svaki dan na lečenje, koje će po rečima ortopeda trajati dugo. Prvobitno mi je po povrednoj listi utvrdjena laka povreda. Da li je i rasprsnuće ahilove tetive laka povreda ili treba da se radi revizija povredne liste, i da li ću ja možda imati još neku isplatu po osnovu povrede na radu? Pošto se baš puno ne razumem u ovu oblast, molila bih vas da mi vi objasnite, jer kako vidim po pitanjima ostalih interesenata, vi to zaista podrobno ljudima date objašnjenje. Radim fizičke poslove u firmi i neznam hoće li moja radna sposobnost zbog ovakve povrede u budućnosti biti smanjena ili ne? Ja bih volela da se što pre oporavim i da se vratim na posao, jer mi je potreban, a i bojim se da mi poslodavac na da otkaz zbog dugotrajnog bolovanja. Inače imam 33 godine radnog staža i nisam išla baš nepotrebno na bolovanja u toku svog radnog veka. Hvala unapred na odgovoru, s poštovanjem, pozdrav, Snežana!

  • Poštovana, na prvom mestu je potrebno da saznate u Vašoj firmi kod kog osiguravajućeg društva imate ugovorenu polisu za osiguranje zaposlenih. Takođe, bilo bi dobro i da dobijete na uvid polisu da biste videli koji su rizici ugovoreni, jer ukoliko je ugovoren rizik za troškove lečenja imali biste osnov i po tom riziku da potražujete štetu. Najbolje bi bilo da zahtev za naknadu podneste nakon završenog lečenja sa kompletnom medicinskom dokumentacijom koju će kasnije pogledati lekar cenzor u osiguravajućem društvu i ustavnoviti finalni stepen invaliditeta koji utiče na određivanje ukupnog nivoa odštete.

 20. GORAN kaže:

  Na bolovanju sam zbog povrede na radu ,do koje je doslo na sluzbenom putovanju u Italiju. Prilikom rascarinjenja robe na SLO-IT granici mi je pozlilo i gubim svest ,padam na glavu i pocepam arkadu a pri tom svom tezinom padam na desni skocni zglob . Odma su me vratili sa drugim vozilom za Srbiju i odlazim u Urgentni centar na preglede. Ustanovili su da je sve u redu sa glavom ,srcem ,abdomenom ,pritiskom. Ostala je samo povreda skocnog zgloba zbog kojeg sam sprecen 2 nedelje da radim. Do povrede je doslo zbog iscrpljenosti jer poslodavac nije postovao dane za odmor ( profesionalni vozac sam ). Zanima me dali imam pravo na neku odstetu od poslodavca? Hvala unapred ,GORAN

  • Poštovani, po pitanju osiguranja od nezgode trebalo bi proveriti sa poslodavcem da li je ugovoreno pokriće za troškove lečenja pa eventualno tražiti naknadu po tom osnovu. Što se tiče dela koji se odnosi na nepoštovanje dana za odmor obzirom da ste profesionalni vozač možete potraživati od poslodavca direktno naknadu po osnovu njegove zakonske odgovornosti prema zaposlenima da poštuje dane koji su predviđeni za odmor u Vašoj profesiji, a ukoliko odbije takav zahtev to može biti i osnov za podizanje tužbe protiv poslodavca što je već na Vama da odlučite da li želite ili ne.

 21. Armin kaže:

  Dali moze da mi kazest koliko mogu da trazim od firme za nadoknadu stetu.. Realna cijena.. Za prekinut vrh prsta. I lom palca koi ne mogu da pomerma.?

  • Poštovani, nažalost ne možemo da Vam kažemo koji iznos tačno možete da potražujete od osiguranja jer ne znamo kolika je suma osiguranja za invaliditet ugovorena na polisi osiguranja koju je Vaša firma zaključila sa osiguravajućim društvom. Takođe ne znamo ni procenat invaliditeta koji je ustanovljen na bazi povrede koju ste doživeli. Predlažemo da podnesete zahtev u Vašj firmi da Vam se isplati naknada štete po osnovu osiguranja od nezgode, a nakon povratnih informacija da nam se ponovo obratite kada i Vi više budete znali.

 22. snezana kaže:

  Radim u bolnici povredila sam se na poslu kolektivno osiguranje je uplaceno kod DDOR Novi Sad koji nisu priznali povredu i nisam dobila nikakvu nadoknadu.Od kolege koji se takodje povredio i kome isto nije priznata povreda sam cula da je dobio nadoknadu za dane dok je bio na bolovanju. Kome da se obratim da li postoji institucija koja vrsi nadzor nad radom osiguravajucih drustava?

  • Poštovana Snežana, potrebno je da se obratite Vašoj kadrovskoj službi koja komunicira sa osiguravajućim društvom, a možete i Vi direktno da se obratite osiguravajućem društvu ko kog je zaključena polisa, i da im tražite naknadu po istom osnovu po kom su isplatili i Vašem kolegi. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju. Pozdrav

 23. Armin kaže:

  Aha na polisu pise 4000e da mogu da uzmem? Za moju povrdu? I osteta ruke je35posto? Hvala

 24. Darko kaže:

  Postovani,
  prilikom povrede usled nezgode,
  da li se proverava i eventualna istorija od osiguranja kod dom zdravlja ili gde vec ili je vec postojeca dokumentacija dovoljna

 25. Alex kaže:

  Moje postovanje ,radim u drzavnom preduzecu sa visokim rizikom ma radnom mestu,radio sam do 19h i kad sam se vracao kuci oko 19 i 20 istukao me je covek imam prelom nosa puno podliva i zadrzan sam na bolnickom lecenju ,da li imam pravo od osiguranja sa posla na neku naknadu ?

 26. Милош kaže:

  Поштовани, доживео сам повреду на раду и она је одлуком комисије РФЗО призната. Код послодавца смо осигурани 24часа од последица несрећног случаја. Пошто су били у питању уједи другог лица по телу и екстремитетима и нисам узимао боловање, и повреде су окарактерисане као лаке, да ли могу да се надам исплати неког износа и која су моја права у случају негативног одговора осигуравајуће куће? Хвала

 27. Nebojsa kaže:

  Pozdrav. Imam pitanje za Vas.
  Dok sam isao u firmu sa autom sam se prevrnuo i dobila istegnuce vratnog dela kicme. Dobio sam od republickog fonda za zdravstveno osiguranje ocenu s134 . Utvrdjena mi je povreda na radu.
  Mene zanima da li cu ja dobiti neku odstetu tj neki novac ili ne?
  Molim vas odgovorite mi sto pre je moguce.

  • Poštovani, ovo pitanje morate da proverite sa Vašim poslodavcem. Na prvom mestu da li je firma osigurala radnike, a ukoliko jeste onda treba predati svu lekarsku dokumentaciju osiguravajućem društvu kod kog je izdata polisa i zahtevati isplatu štete na osnovu utvređenih povreda. Ukoliko su povrede lakšeg karaktera nećeti imati osnov za naknadu štete.

 28. Dragan kaže:

  povredio sam skocni zglob na nozi kod kuce na bolovanju sam tri nedelje radim u skoli da li imam pravo da naplatim osiguranje posto je povreda bila kod kuce.

 29. zdenko kaže:

  imo sam povredu na radu,odseko sam kaziprst na desnoj ruci,dali imam pravo na ostetu prijavljen sami osiguran,stavio sam ruku na traku,mahinalno(nesvesno) gde je bila nalepnica zabranjeno gurati ruku,dali poslodavac ima neke obveze prema meni…

  • Poštovani, obzirom da je stajala nalepnica “Zabranjeno gurati ruku”, poslodavac nije dužan da vam isplati naknadu štete jer je svoju odgovornost ogradio upravo upozorenjem preko nalepnice. Ipak, poslodavac je dužan da vas osigura od posledica nesrećnog slučaja i sa tim u vezi pretpostavljamo da je ugovorio polisu osiguranja prema kojoj biste definitivno imali pravo na naknadu štete.

 30. Bojana kaže:

  Postovani,
  Na putu do radnog mesta pala sam na ledu i povredila kicmu. Nadajuci se da sam se samo ugruvala, nastavila sam da radim, da bi mi danas, posle 4 dana na rtg snimku ustanovljena diskopatija kao posledica pada.
  Da li imam pravo na nadoknadu osiguranja, s obzirom da se nisam odmah javila lekaru i nisam uzela bolovanje?

 31. Ana kaže:

  Poštovani,
  Radim u školi i po završetku nastave, na putu od škole do kuće sam se okliznula i zadobila prelom ruke. Jasno mi je da se to vodi kao povreda na radu,ali me interesuje da li imam pravo i na isplatu dnevne naknade na osnovu ove zakonske odredbe. Naime, rečeno mi je da poslodavac, u ovom slučaju škola, nije direktno odgovoran za uslove koji su doveli do povrede, pa zbog toga ne mogu da ostvarim to pravo. Da li je to tačno?
  Unapred hvala na odgovoru.
  Srdčan pozdrav

  • Poštovana, nismo sigurni na koji vid dnevne naknade tačno mislite, ali ukoliko se to odnosi na na nakandu prema polisi osiguranja, trebalo bi proveriti da li ovaj vid pokrića imate ugovoreno na polisi osiguranja, a ukoliko imate, mi smatramo da imate osnov za potraživanje naknade.

 32. Nenad kaže:

  Postovani, zaposlen sam u Posti i prilikom dolaska na posao u sluzbenoj uniformi u neposrednoj blizini radnog mesta (5 m. od sluzbenih prostorija) bio sam napadnut posle krace rasprave oko saobracaja od strane dva alkoholisana lica gde sam zadobio udarac u lice i nekoliko u telo. Krvario sam iz nosa i usne. Imam uredan nalaz lekara specijaliste neurohirurga. U firmi sam otvorio povrednu listu odmah nakon incidenta ali me jos niko nije kontaktirao. Proslo je mesec i po dana od tada. Zanima me da li imam pravo na nadoknadu stete, kao i da li postoje odredjeni rokovi, obzirom na to koliko je vremena proslo. Takodje me zanima da li odredjene postupke moram da preduzmem sam ili je otvaranje povredne liste potpisane od strane dr. specijaliste predato u firmi dovoljno samo po sebi.. Hvala na odgovoru unapred.

  • Poštovani, nadoknadu štete biste mimo osiguranja mogli da potražujete sudskim postupkom od lica koja su Vas napala. Po osnovu osiguranja možete da potražujete naknadu štete ukoliko je došlo do preloma koji su doveli do trajnog invaliditeta u određenem stepenu, a da li morate sami da preduzmete određene korake ili će to umesto Vas uraditi neko unutar firme to zaista ne bismo umeli da Vam odgovorimo.

 33. Boda kaže:

  U firmi imamo kolektivno osiguranje, o polisi znam da je minimalna.Dali znate koliki je procenat za prelom skafoidne kosti desne sake sifra S62.0,, I imam informaciju da necu dobiti sumu vecu od 6000 din.To mi zvuci tako malo za period od 8-9 nedelja bolovanja.Povreda je van posla a osigurani smo 24 h.Hvala.

 34. Darko kaže:

  Postovanje,
  Radi se o povredi na radu.Prelom kljucne kosti gde je jedna strana koske ostetila plucnu maramicu.
  -Interesuje me imam li prava na osiguranje i isplatu ostete od strane poslodavca.
  Na bolovanju sam trenutno mesec dana i jos nisam zavrsio sa doktorima.
  -Dali se u ostvarivanje prava krece po okoncanju bolovanja,ili…?

  • Poštovani, prema Vašem opisu deluje da svakako imate pravo na odštetu prema po polisi osiguranja od posledica nesrežnog slučaja koju bi trebalo da je Vaš poslodavac ugovorio. Možete i po okončanju bolovanja, čak je i bolje kada sakupite kompletnu medicnisku dokumentaciju.

 35. Deni kaže:

  Postovani,
  2015.godine u julu dijagnostifikovan mi je karcinom grlica materice i tada sam se dva meseca lecila na Onkoloskom institutu(zracenje,brahiterapije,hemoterapije)…..sada u 2017.godini uradjena mi je totalna histerektomija(izvadjena materica,grlic,jajnik,jajovodi) i imam kolektivno osiguranje svih zaposlenih(citala polisu smrt200000,nezgoda 150000,povrede) i osiguranje u Dunav koje mi se odbija od plate 200 din i osiguranje u Komercijalnoj banci Delta djenerali takodje smrt, povrede, nezgode- KLASIK AKTIV paket. Zanima me po kom osnovu i na koji nacin mogu da naplatim ova tri osiguranja.
  Unapred zahvalna na brzom odgovoru.

  • Poštovana, nažalost bolesti nisu osigurane po ovom tipu osiguranja, ono se više odnosi na povrede koje mogu za posledicu da imaju povredu koja dovodi do određenog stepena trajnog invaliditeta.

 36. Milos kaže:

  Ko placa zdravstveno osiguranje zaposlenom radniku kod poslodavca, poslodavac ili zaposleni.

 37. Bobo kaže:

  Poštovani,
  na radnom mjestu (banka) sam imao oružanu pljačku u kojoj su osim novaca oduzete i moje privatne stvari. Zanima me postoji li osnova po kojoj mogu tražiti refundiranje izgubljenog?

 38. milan kaže:

  Postovani,
  radim u prosveti, i osiguranje mi pokriva period od 20.7.2016. do 20.7.2017. u tom periodu imao sam infarkt miokarda i lezao u bolnici. Skola je predala dokumentaciju za osiguranje i oni su me odbili sa naznakom da nemam pravo jer sam 2011. imao vec jedan infarkt a 2012 operaciju aorte srcane. Tada nisam imao osiguranje pa i nikakvog potrazivanja nije bilo. Oni se pozivaju na to da ne isplacuju dva puta isto oboljenje, a kakve veze to ima sa tim jer mi oni nisu nista platili tada.

 39. Dragana kaže:

  Na bolovanju sam 4 meseca zbog cervikobrahijalnog sindroma. Interesuje me da li ja imam pravo na naknadu osiguranja kada se završi lečenje?

 40. Vanja kaže:

  Postovani, slomila sam nogu na cetri mesta. Stavili su mi aparat koj moram da nosi oko 4 meseca da bi to sve lepo namestilo. Nogu sam slomila na skijanju u Bugarskoj. Neki decko se zakucao u mene i odvalio me on je posle toga nastavio a ja sam ostala, posle je dosla spasilacka sluzba i odvezli su me u ambulantu. Tamo nisu mogli nista da mi urade pa sam poslata za Beograd na operaciju. Sad me zanima sta ja treba da radim da bi naplatila nesto? Kad mi se to desilo imla sam ski osiguranje i ovde u Beogradu sam prijavljena imam osiguranje. Jel mozete da me uputite sta da radim. Unapred hvala!

 41. ZDRAVKO kaže:

  Molim Vas za instrukcije,
  nakon negativnog odgovora od Komisije za oštetni zahtev, koja je viša instanca kojoj se mogu žaliti.

 42. Robert kaže:

  Poatovani, imao sam udes pri odlsku na posao, 15 min. pre pocetka, 3. lice je pobeglo, ne znam sta je u izvestaju, nisam imao alkohol, firma je priznala povredu na radu, i predala onih 5 primeraka, da li ja mogu neku odstetu da dobijem?

 43. Dzenis kaže:

  Moja majka je imala srcani udar na radnom mestu gde je i nastupila njena smrt. Radi u javnom preduzecu. Zanima me da li kao njen sin imam pravo5 na neku vrstu osiguranja?

  • Poštovani, imate pravo po osnovu polise osiguranja koju je firma bila u skladu sa zakonom u obavezi da ugovori. Trebalo bi da se obratite HR ili kadrovskom odeljenju firme da ih pitate koja je procedura za podnošenje zahteva za naknadu štete iz osiguranja po osnovu polise za osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja.

 44. Katarina kaže:

  Operisala sam kičmu tačnije diskus herniju izmedju četiri pršljena na bolovanju sam tri meseca…radnik sam Mup-a Srbije…interesuje me da li imam pravo na odštetu ili bilo kakvu naplatu osiguranja s obzirom da su svi zaposleni u Mup-u osigurani preko Dunav osiguranja…molim Vas za odgovor…

 45. veselinka kaže:

  Pala sam sa bicikla prilikom povratka sa posla. Komisija je konsatovala povredu na radu. Prilikom pada polomila sam ruku i bila na bolovanju 3 meseca. Podnela sam odstetni zahtev Generali osiguranju ali oni su me odbili sa naznakom da ne postoje trajne posledice (invaliditet). Da li imam pravo na nadoknadu po polisi osiguranja zaposlenog?

  • Ukoliko je tako konstatovano na osnovu medicinske dokumentacije i bazirano na mišljenju lekara cenzora onda zasita nema osnova da se isplati šteta, mada ukoliko ste 3 meseca bili na bolovanju deluje nam da je u pitanju bio ozbiljniji prelom i čudno nam je da nema baš uopšte trajnih posledica, tj. barem od 2% do 3% trajnog invaliditeta, pa eventualno sa tim u vezi možete zatražiti mišljenje nekog nezavisnog lekara i ukoliko se ispostavi drugačije, onda sa tim mišljenjem da podnesete prigovor.

 46. stevan kaže:

  dobar dan, moja majka je psihicki bolesnik i dok je lezala u bolnici na odeljenju pala je i polomila je kuk. to se desilo pre tri meseca. Ona ne radi nigde ali je u invalidkoj penziji. pa me zanima da li mozemo da trazimo neku vrstu odstete i od koga.

 47. Marija kaže:

  Postovani,
  imala sam prelom klucne kosti i povredu tetiva,i bila na bolovanju i fizikalnoj terapiji tri meseca.
  Osigurana sam kod Delta Generali osiguranja preko Kolektivnog osiguranja kod firme u kojoj radim, i kod Banke Intesa kao korisnik Hit racuna, takodje kod Delta Generali osiguranja. Da li mogu da trazim naplatu oba osiguranja?

 48. "Milicajac" kaže:

  Pozdrav postovani,
  zaposlen sam u MUP-u kao policijksi sluzbenik. U toku noćne smene imao sam saobraćajnu nezgodu, na taj način što je vozilo iz suprotne trake prešlo u moju traku i oštetilo službeno vozilo. Ja sam zadobio telesne povrede u vidu oguljotine na glavi, i povredu vrata (nosim Šancovu kragnu), gubio sam svest na trenutak. Moje pitanje glasi, kako mogu da naplatim odstete i od koga sve(sud mup, osiguranje). Molio bih vas za postupak, ili na zakon koji treba da konsultujem.

  • Poštovani, možete naplatiti prema polisi osiguranja od nezgode koju imate ugovorenu preko MUP-a, kao i od osiguravajućeg Društva koje je izdalo polisu osiguranja od autoodgovornosti vozačku koji je udario u Vaš automobil, i to po osnovu pretrpljenog straha i povrede vrata (nematerijalna šteta).

 49. Marija kaže:

  Poštovani
  Pre dva meseca sam povredila koleno na poslu.Koliko ću ja od prilike dobiti od osiguranja

  • Poštovana, sve zavisi od stepena invaliditeta koji je nastao usled preloma, kao i od ugovorene sume osiguranja na polisi. Ukoliko bi stepen na primer bio 10%, a ugovorena suma za invaliditet RSD 1.000.000, u tom slučaju biste dobili RSD 100.000.

 50. Aleksandra kaže:

  Postovani, interesuje me kako mogu da proverim da lisam osigurana 24 sata ili samo za vreme trajanja radnogvremena osim kod poslodavca. Da li postoji neki sajt ili slicno za proveru?

 51. Aleksandar kaže:

  Postovani,
  Zaposlen sam kao Vozac kod privatnog poslodavca. U januaru ove godine bio sam sa vozilom na servisu, obzirom da nisu očistili sneg i led prilikom odlaska do kancelarije okliznuo sam se i potiljacnim delom glave udario u led. Tom prilikom sam izgubio svest i došao sam sebi u vozilu na putu ka bolnici. Kako tada tako se ni danas ne sećam kako se to desilo. I dan danas osećam bolove i pijem tablete. Na povrednoj listi piše gde i kako se to desilo ali sam bio prinuđen da potpišem da se desilo na javnom mestu. Obzirom da napuštam firmu interesuju me moja prava jer mi niko od nadređenih nije izašao u susret. Tri nedelje bolovanja mi je bilo neplaćeno odsustvo. Unapred Zahvalan.

 52. Vladimir kaže:

  Postovani,
  Da li imam pravo na naplatu stete od poslodavca ukoliko sam povredjena u saobracajnoj nezgodi po povratku sa posla kada sam prelazila put van pesackog prelaza? Sacinjen je policijski zapisnik, niko nije bio u alkoholisanom stanju.
  Od tada vec 5 meseci sam na bolovanju koje mi je priznato kao povreda na radu (imala sam operaciju – prelom potkolenice). Trenutno sam na rehabilitaciji u banji. Nije mi poznato da li je poslodavac osigurao radnike od nezgodnog slucaja. Hvala unapred na odgovoru.

 53. Enko kaže:

  Pre dve nedelje sam vracajuci se sa posla imao saobraćajnu nesreću u kojoj sam ja bio krivac. Popunili smo evropski izveštaj o nezgodi da bih izbegao kaznu za učinjeni prekršaj. Medjutim,ja sam se povredio i od tada ne radim. Imam povredu vrata i ledja (distorzija). Imam li pravo traziti bilo kakvu nadoknadu i od koga.
  Unapred hvala.

 54. Ljiljana kaže:

  Da li je osiguravajuca kuca duzna da zatrazi od MUP-a izvestaj o uvidjaju gde je nastupila smrt na radnom mestu… i zasto to osiguravajuca kuca odbija da uradi?

  • Osiguravajuća kuća nije dužna da zatraži od MUP-a izveštaj, ali ukoliko proceni da bi joj to trebalo može svojevoljno da zatraži. Ne možemo iz Vašeg pitanja da jasno razumemo konkretnu situaciju koja je nastala u Vašem slučaju.

 55. Saša Živanov kaže:

  Poštovani, osiguran sam preko poslodavca kod Osiguravajuće kuće DDOR. Novi sad, na 24 sata…. Doživeo sam pre otprilike 40 dana infarkt miokarda, doduše ne na radnom mestu…. Imao sam operaciju, ugrađena su mi 2 stenta i sada sam trenutno na bolovanju…. Pa me interesuje, da li moje osiguranje pokriva tu vrstu povrede i koliku odštetu mogu da čekujem, t.j. Sa kime da se konsultujem u vezi toga, kome da se obratim i kakao da znam kolika mi odšteta uopšte sleduje…. Unapred zahvalan…

  • Poštovani, infarkt miokarda ne spada u povredu na radu ali treba da proverite sa Vašim poslodavcem da li je ugovorio na polisi pokriće za prolazne nesposobnosti za rad (dnevnu naknadu), kao i za narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć (naknada za troškove lečenja), pa ukoliko jeste onda biste imali osnova za naknadu štete po toj polisi osiguranja.

 56. Biljana kaže:

  Postovani, sestrina cerka je imala hirusku intervenciju, operaciju slepog creva u februaru 2015.godine, imala je uplaceno osiguranje u zabavistu. Kada su placali nisu se uopste uputili u to sta zapravo pokriva (platili jer je bilo obavezno bez da se blize informisu o cemu se radi),pa se nisu ni interesovali da podnesu odstetni zahtev kod osiguravajuce kuce. Molila bih vas za informaciju da li postoji neka zakonska regulativa koja predvidja rok za podnosenje odstetnog zahteva, odnosno kad zastareva, da li je taj rok pitanje osiguravajuce kuce ili zakonska regulativa? Unapred hvala na odgovoru.

 57. Nebojša kaže:

  Poštovani,
  Aprila ove godine (2017) imao sam nezgodu prilikom koje sam iščašio rame (klavikulu). Povreda nije bila na radnom mestu, ali sam u firmi u kojoj radim osiguran 24 časa. Imao sam dve operacije, a bolovanje mi je završeno Avgusta meseca ove godine kada sam se vratio na posao. Prekok DDOR-a mi je isplaćena odšteta na kraju završenog lečenja.
  Međutim, posle samo mesec dana rada u firmi, vršeći svoje redovne dužnosti iščašio sam opet rame (sada na radnom mestu, zar ne) i u bolnici je konstatovano da se mora opet izvršiti operacija kako bi se kost postavila na svoje mesto.
  Ono što me sada interesuje jeste da li ću i ovom prilikom, iako je prošlo svega mesec dana od naplate osiguranja preko DDOR-a, opet dobiti odštetu i da li sada mogu da potražujem naplatu odštete i od firme u kojoj sam zaposlen pošto se povreda desila na radnom mestu?
  Povreda nije namerno izazvana u šta su se uverili i moji pretpostavljeni…
  Hvala unapred!

  • Poštovani, ovo je pitanje već za lekara cenzora koji će morati da utvrdi da li je stepen invaliditeta koji je izazavala nova povreda veći od prethodno utvrđenog, a po osnovu kog Vam je isplaćena prvobitna šteta. Ukoliko jeste, onda imate pravo i na novu naknadu štete. Od firme možete da potražujete odštetu ukoliko nedvosmisleno postoji odgovornost poslodavca za to što Vam se desilo, a ukoliko ne postoji onda ne možete…

 58. POSTOVANI Radim u skoli i za vreme casa mi je pala tabla na glavu;oborila me na pod i palana mene.Tog dana sam i mala bol u glavi ali sutradan i bol u rameom pojasu i vratu.OTISLA SAM KOD LEKARA I DIJAGNOZA JE POTRES GLAVE I VRATNIH PRSLJENOVA UZ TERAPIJU. DA LI IMAM PRAVO TRAZITI ODSETU JER SMO KOLEKTIVNO OSIGURANI U DUNAV OSIGURANJU? HVALA UNAPRED!

  • Poštovana, na osnovu Vašeg opisa naš zaključak je da nema osnova za odštetu jer niste pretrpeli trajno oštećenje – invaliditet. Za svaki slučaju Vi bi trebalo da podnesete zahtev za naknadu štete i da sačekate da dobijete zvanični odgovor od kolega iz Dunav Osiguranja.

 59. Katarina kaže:

  Postovani,suprug je poginuo u saobracajnom udesu van radnog vremena. Firma u kojoj je radio nije imala osiguranje radnika u tom trenutku. Moje pitanje je da li je firma bila u obavezi da osigura radnike? U pitanju je Jul 2017 god. Hvala

 60. Duka kaže:

  postovani, na poslu sam se posekla na mesoreznici. imala sam 3 sava i 2mmm odsecenu kosku na srednjem prstu. privremeno nisam mogla da radim zbog prsta. poslodavac je uplacivao osiguranje. da li imam pravo na osiguranje. hvala unapred na odgovoru. pozdrav

 61. Milorad kaže:

  Postovanje. Ja sam imao prelom skocnog zgloba van posla. Necu sada spominjati gde sam zaposlen ali poslodavac uplacuje puno osiguranje i za vreme rada i van posla zanima me dali je osuguranje isplacuje istu sumu odstete za povredu na radu i vana rada. Hvala.

 62. admin kaže:

  Poštovani, osiguravajuća društva ne uzimaju u obzir da li se nezgoda desila na radu ili van rad već stepen invaliditeta koji je prouzrokovan povredom.

 63. Janko kaže:

  Poštovani,
  zaposlen sam u Srbiji, u ogranku strane firme (sedište u EU). Kada me principal (centrala firme) šalje na službeni put u treću zemlju, da li sam osiguran tokom rada i putovanja?
  Ogranak u Srbiji nije ugovorio nikakvo osiguranje zaposlenih. Centrala, u matičnoj zemlji, jeste osigurala svoje zaposlene. Da li ta polisa osiguranja pokriva i nas koji radimo u ogranku u Srbiji?

 64. Milan kaže:

  Osiguran sam preko firme 24 casa dnevno.Nedavno sam imao povredu na radu..paleta mi je pala na palac noge i napravila naprsnuce kosti.Povreda je okarakterisana kao laksa.Zanima me da li imam pravo na odstetu od osiguranja,jer u momentu povredjivanja nisam imao zastitnu obucu.Hvala unapred

 65. Mirjana kaže:

  Postivani,
  Imam kilektivno dodatno zdravstveno osiguranje ,pa me interesuje da li osobe koje su na bolovanju preko 90 dana usred bolesti,imaju pravo na bilo kakvu naknadu od D.o. Hvala.

 66. Ljubomir kaže:

  Postovani , supruga je pala sa bicikla na putu do posla , polomila je potkolenicu i imala je operaciju povreda se desila 29.06.2016.godine , Povreda je ocenjena kao povreda na radu i imamo svu dokumentaciju za to . Lecenje je trajalo do januara 2018 godine. Podneli smo za naplatu od osiguranja jer je kolektivno osigurana u firmi gde radi . Dobijamo odgovor od osiguravajuce kuce da poslodavac prvu ratu polise je uplatio tek u 9tom mesecu 2016.godine pa samim tim polisa nije bila aktivirana. Advokat nam je rekao da je teska mogucnost da mozemo ista naplatiti i od poslodavca posto se to nije desilo u firmi , pretpostavljam da su osigurani i vam posla posto je odbijenica zbog neplacanja premije na vreme. Imate li neki savet za nas , hvala unapred.

  • Poštovani, jedini osnov jeste bio da se u ovom slučaju naplatite od osiguravajućeg Društva jer je firma obavezna da osigura zaposlene dok su na radu. Ukoliko je polisa bila potpisana a prva rata nije plaćena to ne znači da osiguravač možda nije bio u obavezi da nadoknadi štetu tako da dajte advokatu da pogleda polisu i uslove koji su u istoj navedeni.

 67. Lacarac Aleksandra kaže:

  Polomila sam nos udareci u staklena vrata,podnela sam zahtev za naknadu stete u Dunav osiguranju,dobila sam odbijenicu…napominjem da sam predala svu dokumentaciju o lecenju…takodje,koleginica je za isti slucaj dobila odstetu,prosle godine…u cemu je problem?

  • Poštovana, ukoliko imate određeni stepn invaliditeta ustanovljen u medicinskoj dokumentaciji šteta bi morala da bude priznata. Slobodno napišite prigovor osiguravajućoj kući i navedite primer Vaše koleginice pa sačekajte konkretan odgovor.

 68. Ana kaže:

  Postovani, na koji nacin se moze sigurno utvrditi da li je do nezgode doslo namerno ili ne? Ko sprovodi te provere?

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

seventeen + six =

Prijavite se na našu mejling listu

Slaćemo vam najnovije vesti i najbolje ponude jednom u mesecu.