Prenos vlasništva nad vozilom - šta treba da znam? - Osiguranik.com

Prenos vlasništva nad vozilom – šta treba da znam?

Do promene vlasnika na vozilu može da dođe na više načina:

– zaključenjem kupoprodajnog ugovora

– zaključenjem ugovora o poklonu

– putem pravosnažne sudske presude kojom se utvrđuje vlasništvo nad vozilom ili

– pravosnažnim sudskim rešenjem o nasleđivanju.

U praksi se vlasništvo nad vozilom najčešće menja zaključenjem kupoprodajnog ugovora.

Prenos vlasništva nad vozilom putem ugovora

Kod prenosa vlasništva putem zaključenja ugovora o kupoprodaji potrebno je:

1. sastaviti ugovor

2. overiti ugovor kod notara

3. uplatiti porez kod Poreske uprave

4. promeniti saobraćajnu dozvolu (saobraćajna uvek glasi na vlasnika)

5. ako se promenom vlasnika vozila menja i registraciono područje potrebno je odjaviti tablice u mup-u.

Zaključivanje ugovora – da bi se zaključio ugovor o kupoprodaji vozila neophodno je prisustvo prodavca i kupca vozila koji zaključuju ugovor i overavaju ga kod notara. Ako je vlasnik dao ovlaščenje drugoj osobi da u njegovo ime proda vozilo, prisustvo vlasnika nije neophodno već dolazi ovlašćeno lice sa originalom ovlašćenja.

Overa ugovora – ugovor se overava kod notara u tri primerka od čega jedan primerak ostaje kod notara, jedan ide kupcu, a jedan prodavcu vozila. Ako stranke žive u različitim mestima svako može u svome mestu da overi potpis.

Uplata poreza – obaveza plaćanja poreza nastaje danom zaključenja ugovora. Potrebno je u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora uplatiti porez kod Poreske uprave i to prema mestu gde prodavac ima prebivalište. 

Porez iznosi 2,5 % od vrednosti vozila (vrednost vozila se procenjuje na osnovu kataloga AMSS).

*Potrebno je uzeti katalošku cenu, a ukoliko se desi da se u ugovor unese veća vrednost vozila od kataloške, poreska uprava će obračunati porez na osnovu iznosa koji je unet u ugovor.

Ako se zaključuje ugovor o poklonu porez može biti u različitim iznosima, što zavisi od stepena srodstva između poklonodavca i poklonoprimca:

 • deca i bračni drug su oslobođeni plaćanja poreza (1.nasledni red)
 • roditelji i rođena braća i sestre plaćaju porez od 1,5 % (2.nasledni red)
 • porez od 2,5 % plaćaju baba i deda poklonodavca, kao i lica koja nisu ni u kakvom srodstvu sa poklonodavcem.

Poreska uprava će doneti rešenje na osnovu kojeg se plaća porez. I kada se porez ne plaća, neophodno je da poreska uprava izda rešenje (gde je naznačeno da se vrši oslobađanje od plaćanja poreza).

U kom mestu se plaća porez?

Kod zaključenja ugovora o kupoprodaji porez se plaća u mestu prodavca.

Ukoliko se zaključuje ugovor o poklonu porez će se platiti u mestu gde živi poklonoprimac.

Često se stranke opredeljuju za jednu od ove dve varijante ugovora (poklon/kupoprodaja) iz praktičnih razloga (da li je lakše da se porez plati u mestu jedne ili druge stranke, koliko će se čekati na rešenje iz poreske uprave i dr.).

Prenos vlasništva nad vozilom – odlazak u mup

Da bi se prenos vlasništva uspešno priveo kraju potrebno je otići u mup.

U mup ide ili stranka ili ovlašćeni prestavnik agencije koja se bavi registracijom vozila.

Novi vlasnik na koga će se voditi vozilo dobija novu saobraćajnu dozvolu na njegovo ime. (saobraćajna dozvola uvek prati vlasnika vozila i prilikom svake promene podataka koji su sadržani u saobraćajnoj dozvoli potrebno je izraditi novu saobraćajnu). Dok čeka izradu nove saobraćajne dozvole, novi vlasnik će dobiti potvrdu o registraciji vozila sa kojom može da upravlja vozilom.

Ako stari i novi vlasnik imaju prebivalište u istom registracionom području, tablice ostaju iste samo glase na drugog vlasnika.

Ali, ako su prethodnik i novi vlasnik sa različitih registracionih područja, potrebno je da se izrade i nove tablice. Ako je prodavac iz Subotice a kupac iz Novog Sada, izrađuju se nove tablice koje glase na NS. Stari vlasnik će odjaviti registarske tablice (vratiće ih u mup) u mestu svog prebivališta i nakon toga će se za novog vlasnika izraditi nove tablice.

Ako je istekla registracija vozila potrebno je da se vozilo registruje (da se izvrši tehnički pregled, uplati polisa osiguranja i da se plate takse za registraciju vozila). Priložićete:

 • registracioni list sa tehničkog pregleda
 • polisu osuguranja od autoodgovornosti
 • potvrde o uplati taksi za registraciju i osiguranje.

Koji se troškovi plaćaju?

Kod prepisa vozila putem zaključenja ugovora plaćaju se sledeći troškovi:

 • overa ugovora kod notara (iznos zavisi od broja overa)
 • porez na prenos vlasništva (osim kada se vozilo poklanja deci ili bračnom drugu)
 • troškovi za izradu nove saobraćajne dozvole
 • troškovi za izradu novih tablica (ukoliko su stranke sa različitih registracionih područja)
 • ukoliko se tom prilikom vozilo i registruje plaćaju se troškovi registracije vozila
 • ako poslove obavljate posredstvom agencije tu su i troškovi za usluge koja pruža agencija (odlazak u mup, u poresku).

Šta mi je potrebno od dokumentacije prilikom promene vlasnika vozila?

 • lična karta kupca i lična karta prodavca (prethodnika)

(ako ugovor zaključuje ovlašćeno lice tada je potrebna njegova lična karta);

 • saobraćajna dozvola;
 • kada ugovor zaključuje ovlašćeno lice a prodavac nije prisutan tada je potreban original ovlaščenja;
 • overen ugovor o kupoprodaji vozila ili o poklonu;
 • ako se zaključuje ugovor o poklonu i vozilo se poklanja srodniku; potreban je dokaz o srodstvu ili bračnoj vezi (izvod iz matične knjige rođenih ili matične knjige venčanih);
 • ako je jedna od strana koji zaključuje ugovor pravno lice potreban je obrazac iz APR-a i pečat firme.

U slučaju da poslove poverite agenciji za registraciju vozila agencija će umesto vas realizovati sve poslove. Jedino je neophodno da prilikom overe ugovora odete lično kod notara.

autor: Brankica Srdić

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

fourteen + 17 =

Prijavite se na našu mejling listu

Slaćemo vam najnovije vesti i najbolje ponude jednom u mesecu.