Šta kažu ovogodišnji rezultati istraživanja o benefitima zaposlenih? - Osiguranik.com

Šta kažu ovogodišnji rezultati istraživanja o benefitima zaposlenih?

Ilustracija o istraživanju benefita zaposlenih

Krajem septembra, na konferenciji “Promeni ploču” u organizaciji Rezilienta, predstavili smo vam rezultate najvećeg istraživanja o benefitima i wellbeing podršci zaposlenih. Istraživanje ovog tipa već drugu godinu zaredom, Osiguranik sprovodi zajedno sa Tim centrom, Rezilientom i Infostudom.

Prošle godine uložili smo velike napore da po prvi put pokrenemo ovaj projekat, a ove godine odlučili da sve dignemo na još viši nivo.

Šta su nam rekli rezultati istraživanja i kako možete da dođete do svih podataka, razumete svoju poziciju na tržištu i unapredite poslovanje, pročitajte u nastavku našeg teksta!

Tok istraživanja – zašto kažemo da je ovo najveće istraživanje ovog tipa kod nas

Prošle godine deo našeg istraživanja bili su donosioci odluka iz čak 326 kompanija u Srbiji, kao i 831 zaposlenih iz preko 700 kompanija koje posluju kod nas.

Impresivno, ali ne i kao ovogodišnji uzorak.

U periodu jun-jul 2023. godine, preko online platforme, ispitano je 407 kompanija (HR menadžera, vlasnika i top menadžera), kao i 2.465 zaposlenih iz preko 2.200 kompanija. U istraživanju su učestvovale kompanije sa 50, 200, 500, ali i sa 1000 zaposlenih iz brojnih industrija, od kojih prednjače proizvodnja, trgovina, medicina i farmacija i IT.

Starosna struktura zaposlenih, kao i struktura kompanija prema industrijama, odgovaraju zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, podaci nisu dobijeni na selekcionisanom, prigodnom uzorku.

U rezultatima istraživanja možemo videti stvarnu sliku tržišta.

Istraživanje je imalo i humanitarni karakter, pa je za svaku kompaniju učesnicu i anketiranog zaposlenog donirana određena suma novca i tako je sakupljeno 450.000 dinara za akciju “Za Lucijin prvi korak”.

Ilustracija sa prikazanim tokom istrazivanja
Višeslojno istraživanje koje poredi mišljenje zaposlenih i kompanija

Cilj istraživanja bio je dublje razumevanje kompleksnosti zahteva zaposlenih u Srbiji i poređenje njihovih želja sa stavovima kompanija. Baš zato unakrasno su ispitivani zaposleni i menadžment, te su njihovi stavovi slikovito prikazani. Teme o kojima se u izveštaju govori tiču se beneficija zaposlenih, wellbeing podrške, remote rada i HR trendova koji nas očekuju u 2024.

O višeslojnosti istraživanja govori i podatak da nam ove godine stižu informacije o generacijskim razlikama u poslovnom okruženju.

Sigurno ste na više mesta naišli na poređenje “novih generacija” sa prethodnim, o njihovim drugačijim navikama i svakodnevici, stavovima i ponašanju u različitim okolnostima.

U ovom istraživanju, zaista i možete videti razliku u radnom okruženju između Baby boomersa, generacije X, milenijalaca i generacije Z, za koju se čini da ima potpuno drugačiji stil komunikacije i ponašanja od svojih starijih kolega.

Koje beneficije imaju zaposleni u Srbiji?

Jedna od četiri ključne teme istraživanja bile su beneficije zaposlenih, pa je tako unakrasno ispitano mišljenje zaposlenih i kompanija na ovu temu.

Generalno, zaposleni uglavnom nisu zadovoljni beneficijama koje dobijaju od poslodavaca, te je 20% njih izrazito nezadovoljno, a 41 % njih nezadovoljno.

Najzastupljenije beneficije u Srbiji tiču se fleksibilnosti poput mogućnosti rada od kuće, fleksibilnog radnog vremena i dodatnih slobodnih dana. Ipak, kompanije dosta moraju da porade na fleksibilnosti , jer su zaposlenima upravo to najpotrebnije beneficije, a prema podacima Eurostata, naša zemlja ima najdužu radnu nedelju u Evropi – 42 h, što je oko 6,5 h više od proseka.

Jedna od beneficija kojoj smo se posebno posvetili u istraživanju, tiče se zdravlja, odnosno dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje je već drugu godinu zaredom u top 10 beneficija koje zaposleni žele. Prema odgovorima zaposlenih, svega 28 % njih ima obezbeđeno ovo osiguranje, dok 51 % njih nema niti ovu beneficiju, ali ni godišnji sistematski pregled od strane kompanije.

Rad od kuće – kako stojimo u odnosu na svet

Prema podacima Forbes-a, 12 % Amerikanaca radi full time remote, 28 % njih ima opciju hibridnog rada, dok je 59 % zaposlenih ograničeno na rad iz kancelarije. U Velikoj Britaniji čak 44 % zaposlenih ima mogućnost rada od kuće barem neki deo radnog vremena (full remote ili hibrid).

A kakva je situacija kod nas?

Zbog prirode posla 49 % ispitanika ne može da radi od kuće, 21 % ispitanika nema mogućnost rada od kuće, dok se ostatak deli na one koji mogu samo od kuće ili mogu u određenoj meri da rade remote.

Očekivano, najveći broj remote sati ima generacija Z, dok su za njima milenijalci. Osim osnovnih podataka, u izveštaju možete videti kako remote rad utiče na motivisanost i produktivnost zaposlenih i šta o tome misle zaposleni, a šta poslodavci i koji je to oblik rada “pobednik”.

Ilustracija rada od kuće po generacijama

Da li kompanije prepoznaju potrebe zaposlenih za wellbeing programima?

Wellbeing predstavlja spoj mentalnog, fizičkog, emocionalnog i socijalnog zdravlja, visok nivo životnog zadovoljstva, osećaj kontrole, svrhe i smisla, kao i sposobnost upravljanja stresom.

Šta spada pod wellbeing i da li kompanije prepoznaju potrebu zaposlenih za podrškom ovog tipa?

Tu se misli na programe poput webinara, radionica, predavanja, fitnesa, psihološkog savetovanja 1 na 1 i sličnih programa podrške. Iznenađujuć podatak jeste da 72 % zaposlenih u Srbiji nema obezbeđen nijedan oblik wellbeing programa.

Istraživanje je pokazalo da kompanije značajno potcenjuju izazove sa kojima se zaposleni suočavaju, a u samom izveštaju možete pronaći i dosta detaljnije podatke.

Koje HR trendove možemo da očekujemo u 2024?

Pitali smo se šta je “new normal” pa smo tako od zaposlenih dobili odgovore na pitanje kakvi su im planovi po pitanju promene posla, a čak 40 % njih reklo je da planira da promeni posao u naredne tri godine.

Takođe u rezultatima istraživanja možete saznati koji su razlozi promenu posla i uporediti ih sa mišljenjem kompanija. Predstavnici kompanija su nam otkrili šta će im biti prioritet u 2024. godini, te je zaključak da će fokus biti usmeren “ka unutra” odnosno smanjiće se fokus na širenje firme, a raste na osnaživanje i obučavanje zaposlenih.

Jedan od interesantnijih podataka koje ćete saznati, svakako se odnosi i na očekivane zarade za narednu godinu.

Čitajući rezultate istraživanja, bilo da ste deo HR sektora, menadžmenta kompanije ili zaposleni, saznaćete podatke koji će vam biti značajni za donošenje odluka, kako po pitanju ličnog napretka, tako i po pitanju trendova koje svaka kompanija treba da prati ne bi li zadržala talente i održala poziciju na tržištu.

Pozivamo vam da potpuno besplatno skinete istraživanje putem ovog linka.

Prijavite se na našu mejling listu

Slaćemo vam najnovije vesti i najbolje ponude jednom u mesecu.