Zašto osiguranje robe u transportu? - Osiguranik.com

Zašto osiguranje robe u transportu?

Transport robe je jedan od najfrekventnijih poslova današnjice.

Prevoz robe se danas odvija različitim prevoznim sredstvima (putem kamiona, železničkog saobraćaja, brodova, avionskog saobraćaja, posredstvom pošte). Transport može biti na kraćim ili na dužim relacijama (domaći ili međunarodni saobraćaj).

Bez obzira na to kako se vrši transport robe, on uvek nosi određene rizike. Čak i kada ste preuzeli sve preventivne mere, uvek je prisutan manji ili veći rizik da se roba u transportu ošteti ili uništi iz određenih razloga.

Cilj osiguranja robe u transportu

Osigurаnjem rоbе u trаnspоrtu (kаrgо оsigurаnje) obezbeđuje se rоbа prilikom transporta.

Roba u toku transporta može biti izložena različitim rizicima i nepredvidivim događajima (oštećenje ili uništenje) bilo da se prevozi kamionom, železnicom, brodom ili avionom.

Širina pokrića u konkretnoj situaciji zavisi od obima osiguravajućih pokrića obuhvaćenih polisom osiguranja. Moguće je ugovoriti polisu samo za određene rizike (osnovni rizici) ili sveobuhvatno osiguranje (za sve moguće rizike koji mogu da nastupe).

Uz pomoć tima stručanja sa sajta osiguranik.com imate priliku da uporedite više ponuda različitih osiguravajućih društava za osiguranje robe u transportu, kao i da između više opcija odaberete najbolju. Tako možete da pronađete optimalno rešenje za prevoz vaše robe.

Da biste uporedili ponude osiguranja potrebno je da popunite ovaj upitnik na našem sajtu.

 1. Najpre treba da odaberete vrstu transporta robe (da li je kopneni, pomorski, avio transport ili kombinovani transport).
 2. Kada odabrete vrstu transoporta potrebno je da odaberete mesto utovara robe i odredište istovara, datum početka i datim završetka osiguranja robe.
 3. Zatim unosite podatke o samoj robi (vrsta robe, način pakovanja robe, suma osiguranja u stranoj valuti i u domaćoj valuti i dr.).
 4. Nakon toga ćete poslati zahtev i mi ćemo pronaći optimalno osiguranje za prevoz vaše robe.

Na ovaj način uštedećete vreme jer nema potrebe da sami kontaktirate svako osiguravajuće društvu zasebno već sve ponude dobijate na jednom mestu. Pored toga, mi će umesto vas da proučitmo ponude i iščitamo sva ona sitna slova u uslovima osiguranja koja često preskačete.

Koji su rizici obuhvaćeni osiguranjem?

Transportno osiguranje podrazumeva:

 • osiguranje robe (kargo)
 • osiguranje prevoznih sredstava (kasko osiguranje)
 • osiguranje odgovornosti prevoznika.

Ovde nas zanima osiguranje robe u transportu (kargo). Osiguranjem se roba u transportu obezbeđuje za slučaj da dođe do gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta.

Roba u prevozu se može osigurati od različitih rizika (osnovni rizici, specijalni rizici).

Osnovni rizici su:

– elementarne nepogode (poplave, požari, zemljotresi, lavine, nevreme, udari groma, oluje)

– saobraćajne nezgode (pad aviona, potonuće broda, sudar vozila itd.)

– požari ili eksplozije

– krađe dela tovara ili celog tovara

Specijalni rizici su vezani za određenu, specifičnu prirodu robe. Tako u toku transporta mogu nastati ogrebotine na robi, lom, rasipanje robe, rđa, oksidacija i dr.

Ako se ugovorom obuhvate svi transportni rizici oni bi se odnosili na:

 • osnovne rizike (elementarne nepogode, saobraćajne nezgode i sl.)
 • manipulativne rizike (ogrebotine na robi, ulubljenje, lom, cepanje ambalaže, deformacije predmeta, rasipanje, rđa, oksidacija i sl.)
 • krađu i protivpravno delovanje trećeg lica
 • oštećenja na robi do kojih dolazi prikom utovara ili istovara robe itd.

Osiguranjem se mogu obuhvatiti i svi ostali rizici za konkretnu robu.

Roba se može osigurati putem pojedinačne ili generalne polise.

Ako se ugovori pojedinačna polisa osiguranja onda se osigurava svaka pošiljka pojedinačno. Premija se određuje za svaku pošiljku ponaosob.

Generalna polisa se ugovara kada osiguranik kontinuirano otprema velike količine roba i polisa se odnosi na sve pošiljke do određenog iznosa. Premija se određuje u ukupnom iznosu za određeni vremenski period.

Roba se može osigurati u mеđunаrоdnom i dоmаćem transportu:

 • osigurаnjе u mеđunаrоdnоm transportu podrazumeva оsigurаnjе rоbе u uvоzu, izvоzu i rееkspоrtu,
 • оsigurаnjе u dоmаćеm transportu pоdrаzumеvа оsigurаnjе rоbе koja se transportuje u okviru grаnica zеmlје.

Obratite pažnju – kargo osigurаnjе sе nајčеšćе zаklјučuје nа putоvаnjе (nе nа vrеmе). Ugоvоr о оsigurаnju nајčеšćе glasi „оd sklаdištа dо sklаdištа“ ili „оd utоvаrа dо istоvаrа“.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, tim naših stručnjaka za osiguranje vam je dostupan putem imejla, telefona ili Vibera.

Pozovite nas svakog radnog dana od 09h do 17h: na telefone 011 7850-487, 011 7850-488 ili nam pišite na info@osiguranik.com.

 

Autor teksta: Brankica Srdić

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

11 − two =

Prijavite se na našu mejling listu

Slaćemo vam najnovije vesti i najbolje ponude jednom u mesecu.