1. < back to blog

Vozačka i saobraćajna – koja je procedura kada zbog udaje promenim prezime?

Venčanje je prošlo, odlučili ste da uzmete prezime svog izabranika, ali sada sledi „agonija“ promene dokumenata. Naravno, pored svih obaveza i euforije, baktanje sa birokratijom je poslednje čime želite da se bavite – ipak, što pre to obavite, manja je mogućnost da ćete se uskoro susresti sa komplikacijama raznih vrsta. Pogledajmo šta je konkretno potrebno kada je automobil u pitanju.

Po zakonu, ličnu kartu morate da zamenite u roku od 15 dana. Pošto procedura dobijanja raznih neophodnih dokumenata (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, fotografija za koju će vam onda reći da nije potrebna…)  i neophodnost donošenja istih na papiru (digitalizacija?) može da se razlikuje od grada do grada, nećemo ulaziti u tu problematiku. Raspitajte se u odgovarajućoj instituciji šta je konkretno sve od dokumenata neophodno da biste obavili posao.

Slično je i sa promenom adrese – negde vlasnik stana/kuće na čiju adresu se prijavljujete mora da bude prisutan kada se prijavljujete, a negde možete da donesete samo vlasnički list… Ne zaboravite ni pasoš, kako ne biste panično jurili da zamenite i njega nedelju dana pred odlazak na more.

Uglavnom, dobili ste novu ličnu kartu, sa novim prezimenom i (eventualno) novom adresom. Sada treba da odete u policiju i da ažurirate podatke u saobraćajnoj i vozačkoj dozvoli. Na sreću, ovo se obavlja vrlo jednostavno.

Odete u policiju sa novom ličnom kartom, starom vozačkom i saobraćajnom dozvolom, pri čemu bi trebalo i da očitate saobraćajnu dozvolu, tj. donesete papir sa očitanom saobraćajnom. Uplatite neophodne takse, dobijete potvrdu da ste podneli zahtev i informaciju kada možete da dođete po nova dokumenta.

Osiguranje automobila – obavezno i kasko

Takođe, možete ali nije obavezno, da sa promenom prezimena upoznate i osiguravajuću kuću kod koje ste kupili polisu obaveznog osiguranja.

Ukoliko imate kasko osiguranje, onda obavezno obavestite osiguravajuću kuću, kako biste u slučaju nekog incidenta završili čitavu proceduru sa što manje komplikacija.

Pošto ćete prilikom sledeće registracije vozila imati novu ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu sa novim prezimenom, automatski će i svaka sledeća polisa osiguranja biti usaglašena sa tim podacima.

Šta ako se razvedem?

Situacija je ista kao i kada menjate prezime zbog udaje. Vi menjate prezime, a razlog promene „birokratiju“ u suštini ne interesuje.

Šta ako automobil vozim na ovlašćenje?

U tom slučaju, neophodno je da dobijete novo ovlašćenje.

Dragan Romčević

Jedan komentar

Ostavite komentar