Životno osiguranje Archives - Osiguranik.com

Životno osiguranje

Šta je to karenca?

Period na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vreme kog osiguravač nije u obavezi da isplati osiguranu sumu ukoliko nastupi osigurani slučaj.

Kako će mi se isplatiti novac po isteku polise?

Po isteku osiguranja, ugovorena osigurana suma za doživljenje uvećana za pripisanu dobit se ispaćuje jednokratno na vaš dinarski ili devizni račun.

Koliko košta životno osiguranje?

Životno osiguranje nema fiksnu cenu jer vi određujete prema svojin mogućnostima koliko ćete ulagati u svoju polisu.

Imate još pitanja

Pišite nam na e-mail

info@osiguranik.com

Pozovite nas

Svakog radnog dana od 09h do 17h

011 7850-487 011 7850-488