Kolektivno osiguranje - Osiguranik.com
Blog - sve kategorije

Kolektivno osiguranje

Da li je osiguranje zaposlenih od nezgode obavezno po zakonu?

Pročitaj više

Početkom maja 2023. godine na snagu je stupio novi Zakon o bezbednosti i zdravlju. . .

Da li poslodavac odgovara ako pretrpim povredu na putu do kuće?

Pročitaj više

Prema regulativi poslodavac je u obavezi da kod osiguravajućeg društva ugovori kolektivno osiguranje za. . .

Povreda na radu i odgovornost poslodavca

Pročitaj više

Povrede na radu i u vezi sa radom su učestale i može se reći. . .

Šta sve pokriva osiguranje od nezgode za zaposlene i koje su sve odredbe koje treba znati

Pročitaj više

Jedan korak je pronaći posao, drugi je pronaći dobar posao, a sasvim je druga. . .