Izveštaj NBS za sektor osiguranja u Srbiji u 2016. godini - Osiguranik.com

Izveštaj NBS za sektor osiguranja u Srbiji u 2016. godini

Opis slike

Sektor osiguranja u Srbiji je i dalje nerazvijen i, po stepenu razvijenosti, nalazi se znatno ispod proseka zemalja članica Evropske unije. U prilog tome govore pokazatelji razvijenosti tržišta osiguranja – odnos ukupne premije i bruto domaćeg proizvoda i ukupna premija po stanovniku. Prema učešću premije u procenjenom bruto domaćem proizvodu u 2015. godini od 2,0% Srbija je na 61. mestu na svetu, dok ovaj pokazatelj za zemalje članice Evropske unije iznosi čak 7,6%. Međutim, u poređenju sa sa grupom zemalja u razvoju sa prosekom od 2,9% i zemljama Centralne i Istočne Evrope čiji je prosek 1,9%, kao i obzirom da se zemlje kao što su Rumunija i Turska nalaze iza Srbije, može se zaključiti da je Srbija na zadovoljavajućoj poziciji.

Iz uporednih pokazatelja za 2016. godinu i prethodnu godinu, izdvajaju se sledeće promene u posmatranoj godini:

  • ostvaren je porast bilansne sume sektora osiguranja za 12,4% i ona iznosi 215,6 mlrd dinara;
  • ostvaren je porast kapitala od 13,4% i on iznosi 50,8 mlrd dinara;
  • ostvareno je povećanje tehničkih rezervi od 13,2%, koje iznose 148,4 mlrd dinara, kao i investiranje njihovog pretežnog iznosa u državne hartije od vrednosti, kako u životnim, tako i u neživotnim osiguranjima;
  • ukupna premija je dostigla nivo od 89,1 mlrd dinara, uz stopu rasta od 10,1%;
  • učešće neživotnih osiguranja od 74,1% u ukupnoj premiji je, uz permanentno smanjivanje, i dalje dominantno. Premija neživotnih osiguranja beleži rast od 7,2%, pri čemu osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, imovinska osiguranja i osiguranje motornih vozila – kasko beleže rast;
  • životna osiguranja povećavaju učešće u ukupnoj premiji sa 23,9% na 25,9%;
  • broj društava za osiguranje je smanjen sa 24 na 23, dok je broj zaposlenih od 10.954 ostvario porast po stopi od 0,9%.

Donošenjem propisa kojima se uređuje delatnost osiguranja u Srbiji krajem 2014. godine i u prvoj polovini 2015. godine stvoreni su normativni preduslovi za značajan korak ka konvergenciji stanja sektora osiguranja u Srbiji nivou razvoja tog sektora u Evropskoj uniji, a u cilju obezbeđenja nivoa Sektor osiguranja u Srbiji zaštite korisnika usluga osiguranja u Srbiji koji će odgovarati nivou koji uživaju ta lica u Evropskoj uniji. U periodu izrade navedenih propisa, u Evropskoj uniji se primenjivao okvir Solventnost 1, te je usklađivanje domaće regulative izvršeno sa tim okvirom, a transponovani su i pojedini zahtevi Solventnosti 2, u skladu sa nivoom razvoja tržišta osiguranja u Srbiji. U skladu sa time može se reći da je u Srbiji u ovom trenutku uspostavljen okvir Solventnost 1½ . Naime, implementirane su pojedine odredbe Solventnosti 2 koje se odnose na kvalitativne zahteve drugog stuba (sistem upravljanja koji obuhvata četiri ključne funkcije: upravljanje rizicima, sistem internih kontrola, internu reviziju i aktuarsku funkciju, kao i sopstvenu procenu rizika i solventnosti – ORSA, superviziju zasnovanu na proceni rizika, fit and proper zahteve pri licenciranju subjekata nadzora i dr).

Završetkom prve faze strateški opredeljenih aktivnosti na implementaciji novog metodološkog okvira – analize usklađenosti regulative, kao i prelaskom na sprovođenje sledeće dve faze – procena efekata implementacije10 i usklađivanje regulatornog okvira, će se obezbediti potpuna usklađenost delatnosti osiguranja u Srbiji sa pravilima koja važe u Evropskoj uniji, tj. još viši nivo stabilnosti sektora osiguranja i zaštite korisnika usluga osiguranja najkasnije do pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Kompletan izveštaj možete pročitati ovde: Izveštaj NBS za sektor osiguranja za 2016.g.

Tim sajta Osiguranik.com

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

7 − three =

Prijavite se na našu mejling listu

Slaćemo vam najnovije vesti i najbolje ponude jednom u mesecu.