Kada su vam potrebne probne tablice? - Osiguranik.com

Kada su vam potrebne probne tablice?

Kada su mi potrebne probne tablice? Gde mogu da ih preuzmem? Šta mi je potrebno od dokumentacije i koliko treba da platim za preuzimanje probnih tablica? Ovo su najčešća pitanja vezana za upotrebu tablica za privremeno označavanje vozila u saobraćaju.

Tablice za privremeno označavanje vozila ili probne tablice koriste se za označavanje određenih vozila koja su učesnici u saobraćaju.

Probne tablice će vam biti potrebne ako vozite neregistrovano vozilo.

Na primer, odvezli ste auto na popravku koja je trajala duži vremenski period, i u međuvremenu je istekla registracija. Da biste neregistrovano vozilo mogli odvesti na tehnički pregled i dalje registrovati vozilo, potrebno je da dobijete probne tablice.

Probne tablice se koriste u sledećim situacijama:

 • kada je potrebno da se preveze neregistrovano vozilo od mesta gde se preuzima do mesta gde se registruje
 • kada je potrebno prevesti novoproizvedeno vozilo od mesta gde je proizvedeno do mesta prodaje ili skladištenja
 • kod kupovine neregistrovanog vozila, novog ili polovnog
 • ako treba da se preveze vozilo od mesta gde su tablice uništene ili nestale do mesta gde će se izdati nove registarske tablice
 • kod odjavljenog vozila (kada se prevozi vozilo kojem su stare tablice odjavljene)
 • kada se vrši probna vožnja da bi se ispitala svojstva

Podnošenje zahteva za izdavanje probnih tablica

Vlasnik vozila podnosi zahtev za izdavanje probnih tablica.

Zahtev se može predati:

 • u mup-u prema mestu iz kojeg se vozilo odvozi (ovo je ujedno najsporija i najsloženija procedura)
 • na tehničkom pregledu ili kod agencije koja ima ovlašćenje za izdavanje probnih tablica

Ako je vlasnik vozila pravno lice potrebno je ovlašćenje firme na ime osobe koja će upravljati vozilom.

Takođe, i pojedinac (vlasnik automobila) može dati ovlašćenje drugom pojedincu za preuzimanje probnih tablica. Potrebno je da u ovlašćenju navede na šta se konkretno ovlašćenje odnosi i potrebno je da ovlašćenje bude overeno kod notara.

Mogu li se probne tablice izdati za vozilo koje nije prošlo tehnički pregled?

Ako vaš auto nije „prošao“ tehnički pregled može dobiti probne tablice, ali samo za tu namenu, radi dovoženja na tehnički pregled i odvoženja sa tehničkog pregleda.

Van te situacije, vozilo mora prvo da prođe tehnički pregled i da tako dobije dokaz o tehničkoj ispravnosti da bi se moglo uključiti u saobraćaj.

Koliko novca treba da izdvojim za probne tablice?

Cena probnih tablica zavisi od:

vrste vozila (putničko, teretno i dr.) i snage motora

od vremenskog perioda za koji se izdaju, tj.broja dana koliko će biti korišćene

Da biste dobili tačan iznos koji ćete platiti za probne tablice najbolje je informisati se na tehničkom pregledu ili u agenciji za registraciju vozila.

U cenu se uračunavaju:

– taksa za MUP za izdavanje tablica po jednom danu

– iznos za Narodnu banku Srbije za upotrebu tablica po jednom danu

– republička administrativna taksa koja se plaća jednokratno

– cena za polisu obaveznog osiguranja koja se po jednom danu plaća u određenom procentu za odnosu na celokupan iznos premije obaveznog osiguranja za celu godinu.

Za koji period mogu da uzmem probne tablice?

Probne tablice se mogu uzeti najkraće na 1 dan, a najduže na period od 15 dana. Ako su izdate za samo jedan dan važe 24 sata (npr.izdate su u 14 h i važe do 14 h sutradan, a ne do ponoći).

Šta mi je od dokumenata potrebno za dobijanje probnih tablica?

Pre svega, potrebna dokumentacija zavisi od namene za koju se koriste probne tablice. Različita dokumentacija potrebna je za različite situacije i zato je najbolje informisati se na tehničkom pregledu o tome šta je od dokumenata potrebno u konkretnoj situaciji.

Recimo, ako je neregistrovan auto kupljen od vlasnika u Novom Sadu a odvozi se u Niš sa probnim tablicama, biće neophodno priložiti ugovor o kupoprodaji kao dokaz o vlasništvu. Potrebno je da ugovor ima overene potpise kupca i prodavca gde je vidljivo da je kupac iz Niša a prodavac iz Novog Sada.

Generalno, uz zahtev za izdavanje tablica prilaže se sledeća dokumentacija:

 • vozačka dozvola i lična karta osobe koja će da upravlja vozilom
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (registracioni list koji dobijate na tehničkom pregledu) izuzev kada se probne tablice uzimaju da bi se auto odvezlo na tehnički pregled
 • dokaz o vlasništvu nad vozilom (koji može biti različit – saobraćajna dozvola, ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, račun, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva)

Na licu mesta ćete dobiti i polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i uplatnice za predviđene takse.

Ako je vlasnik vozila pravno lice potrebno je priložiti rešenje iz Agencije za privredne registre.


Izdavanje probnih tablica

Uz probnu tablicu dobijate i potvrdu o korišćenju probnih tablica u koju se unose najvažniji podaci: podaci o vozaču koji upravlja vozilom, osnovni podaci o vozilu, naznaka relacije na kojoj će vozilo saobraćati, namena korišćenja vozila, rok upotrebe probne tablice (od 24 časa do 15 dana).

Često se postavlja pitanje gde se preuzimaju probne tablice, posebno ako se radi o kupoprodaji automobila koje nije registrovano a prodavac i kupac su iz različitih mesta. Recimo, u Beogradu je kupljen automobil kome je istekla registracija. Prodavac  je iz Beograda a kupac je iz Novog Sada. Potrebno je vozilo odvesti iz Beograda do Novog Sada gde će biti registrovano. Ko i gde preuzima probne tablice?

Potrebno je da vlasnik vozila podnese zahtev za izdavanje probnih tablica u mup-u ili ovlašćenom tehničkom pregledu prema mestu iz kojeg se vozilo odvozi do mesta gde će biti registrovano.

Važno je napomenuti i i da nije moguće van zemlje voziti sa probnim tablicama. Kod nas ne postoje probne tablice uz koje bi se moglo izaći iz zemlje, i ne postoji postoji mogućnost da se izdaju probne tablice za izvoz automobila iz Srbije u drugu državu.

autor: Brankica Srdić

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

16 − fourteen =

Prijavite se na našu mejling listu

Slaćemo vam najnovije vesti i najbolje ponude jednom u mesecu.