Kada vršim odjavu tablica? - Osiguranik.com

Kada vršim odjavu tablica?

Odjava vozila i vraćanje registarskih tablica se najčešće vrši u nekoliko situacija:

  • kod prodaje vozila i zaključenja kupoprodajnog ugovora, ako kupac i prodavac vozila dolaze sa različitih registracionih područja;
  • kod preseljenja, ako se vlasnik vozila seli u mesto koje pripada drugom registracionom području u odnosu na prethodno;
  • ukoliko vozilo nije više upotrebljivo ili je uništeno;
  • ako ne želite da registrujete vozilo i ukoliko vozilo neće biti u prometu u narednom periodu.

Pored toga, odjava se automatski vrši ako u periodu od 60 dana nakon isteka registracije vlasnik ne produži registraciju i ne dobije registracionu nalepicu za naredni period. Tada vozilo prelazi u pasivni registar vozila.

Najčešći slučaj odjave vozila i vraćanja tablica je kod prodaje vozila ako vlasnik i kupac žive na različitim registracionim područjima. Isto, ako se vlasnik preseli u drugo registraciono područje, potrebno je da vrati tablice u svom mestu a u novom mestu dobija nove tablice.

Sa druge strane, ako se selite iz jednog u drugo mesto u okviru istog registracionog područja tablice ostaju iste. Menja se samo saobraćajna dozvola.

Važno je napomenuti da je kod svake promene podataka iz saobraćajne dozvole, potrebno izraditi novu saobraćajnu dozvolu (npr.promena adrese, promena prezimena vlasnika i dr.).

Odjava tablica se vrši i kada vozilo nije više upotrebljivo ili je uništeno, ili ako ne želite da registrujete vozilo. U saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo vozila za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. Vozilo ne bi smelo da se vozi nakon isteka važenja registracione nalepnice. Isto, ako se vozilo ne odjavi, ne bi trebalo da stoji na javnoj površini i da zauzima mesto (npr.na parkingu), jer se tako vlasnik izlaže riziku da plati kaznu.

Ko vrši odjavu tablica?

Registarske tablice vraća vlasnik vozila.

Takođe, vlasnik može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime odjavi tablice. Potrebno je da sačini pismeno ovlašćenje, gde će naznačiti da ovlašćuje drugo lice da izvrši odjavu i predaju registarskih tablica u njegovo ime (tj.gde će precizirati za koje radnje ga ovlašćuje).

Ukoliko je vlasnik vozila preminuo, odjavu može da izvrši naslednik nakon što rešenje o nasleđivanju postane pravnosnažno.

Gde se vozilo odjavljuje?

Odjava tablica se vrši na području grada odnosno opštine gde vlasnik vozila ima prebivalište (adresa iz lične karte).

Potrebno je da vlasnik (ili ovlašćeno lice) dođe u policijsku upravu u mestu svog prebivališta uz odgovarajuću dokumentaciju. Važno je napomenuti da, ako odjavu vozila ne vrši vlasnik već lice kojeg on ovlasti, opet se odjava vrši prema mestu gde je prebivalište vlasnika vozila.

Šta mi je potrebno od dokumentacije?

Da biste odjavili vozilo trebaće vam:

  • registracioni list za odjavu vozila (ne radi se tehnički pregled već se uradi prepis bez provere tehničke ispravnosti vozila)
  • saobraćajna dozvola za vozilo koje odjavljujete
  • važeća lična karta na uvid (vlasnika ili ovlašćenog lica)
  • registarske tablice (koje se vraćaju u mup)

Ako je vlasnik vozila pravno lice, potrebno je priložiti i izvod iz APR-a.

Postupak odjave

Sam postupak odjave je relativno jednostavan. Kada vratite tablice trebalo bi da dobijete registracioni list i poništenu saobraćajnu dozvolu. Tablice ostaju u mup-u, a saobraćajna dozvola će se poništiti i vratiti vama. Podatak o poništenoj saobraćajnoj dozvoli se unosi u IT sistem kod mup-a gde je vozilo odjavljeno.

Za odjavu vozila na plaćate taksu.

Kupovina vozila sa drugog registarskog područja

Kada se kupuje vozilo od vlasnika sa drugog registracionog područja (recimo kupac je iz Beograda a prodavac iz Subotice), tada je obaveza prodavca da najpre odjavi vozilo i vrati tablice u svom mestu. Tek kada se odjavi vozilo u prethodnom registracionom području, novi vlasnik (kupac) će moći da registruje vozilo na svoje ime i da dobije novu saobraćajnu dozvolu.

Kada prodavac odjavi vozilo i vrati tablice trebalo bi da dobije registracioni list i poništenu saobraćajnu dozvolu. Novom vlasniku vozila je dovoljno dati poništenu saobraćajnu dozvolu.

Isto, odjavu može izvršiti i kupac vozila ako mu prodavac da ovlašćenje za to.

Ukoliko je prodavac sa jedne opštine u Beogradu a kupac sa druge beogradske opštine radi se o istom registarskom području – BG, i odjava tablica nje potrebna. Samo se menja saobraćajna dozvola.

autor: Brankica Srdić

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

four × one =

Prijavite se na našu mejling listu

Slaćemo vam najnovije vesti i najbolje ponude jednom u mesecu.