Šta je osiguranje od autoodgovornosti i zašto je važno? - Osiguranik.com

Šta je osiguranje od autoodgovornosti i zašto je važno?

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno zakonom predviđeno osiguranje vozila koje se ugovara između vlasnika vozila i osiguravajućeg društva prilikom svake registracije vozila. Vozilo se ne može registrovati bez ugovorene polise obaveznog osiguranja koja je uslov za učešće vozila u saobraćaju.

Osiguranje od autoodgovornosti je neophodno s obzirom na veliki broj vozila koja učestvuju u saobraćaju i s obzirom na moguće materijalne i nematerijalne štete koje mogu da nastanu na putevima.

Obaveznim osiguranjem se pokriva šteta koju vlasnik vozila (ili druga osoba koja upravlja vozilom) pričini drugim učesnicima u saobraćaju. Tako se vlasnik vozila obezbeđuje od odgovornosti za štetu koju može da prouzrokuje i umesto njega iznos štete isplaćuje osiguravajuća kuća sa kojom je zaključio polisu.

Ko je zaštićen obaveznim osiguranjem od autoodgovornosti?

Obavezno osiguranje štiti druge učesnike u saobraćaju od eventualne štete. Zato se ovo osiguranje zove još i osiguranje trećih lica.

Važno je reći da polisom obaveznog osiguranja nije pokrivena šteta koju vlasnik vozila pretrpi na sopstvenom vozilu. Ukoliko bi vlasnik vozila hteo da se zaštititi za svaku štetu koja može nastati na njegovom vozilu (pad predmeta, poplava, eksplozija, krađa vozila i dr.) potrebno je da zaključi kasko osiguranje.

Koju štetu pokriva osiguranje od autoodgovornosti?

Obavezno osiguranje pokriva štetu koja može biti nematerijalne ili materijalne prirode (nad drugim učesnicima u saobraćaju ili nad stvarima). Tu se podrazumeva eventualna šteta koja je pričinjena trećim licima u vidu telesne povrede, narušavanja zdravlja ili usled smrtnog slučaja, kao i šteta nastala uništenjem ili oštećenjem stvari. Osiguranje se ne odnosi na stvari koje su primljene na prevoz.

Važno je napomenuti da osiguravajuća kuća pokriva štetu do određenog iznosa u skladu sa Zakonom o osiguranju, a iznad tog iznosa ostatak (razliku) plaća vlasnik vozila.

Postojeća regulativa vlasnikom vozila smatra i korisnika vozila, i obavezno osiguranje se odnosi na štetu koje određeno vozilo pričini trećim licima bez obzira na to ko je upravljao vozilom u datom momentu.

Šta u slučaju saobraćajne nezgode?

Ukoliko se desi saobraćajna nezgoda (tj.nastupio je osigurani slučaj),  potrebno je u roku od 15 dana obavestiti osiguravajuće društvo sa kojim je vlasnik vozila zaključio polisu obaveznog osiguranja, kako bi se procenila šteta.

Ugovor o obaveznom osiguranju – polisa autoodgovornosti

Vlasnik vozila zaključuje sa osiguravajućom kućom ugovor o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti. Polisa je potvrda da je zaključen ugovor o obaveznom osiguranju.

Polisa obaveznog osiguranja se može zaključiti u osiguravajućem društvu, na tehničkom pregledu ili u agenciji koja se bavi registracijom i osiguranjem vozila, a cene su uglavnom ujednačene.

Najčešće se polisa obaveznog osiguranja zaključuje na period od  godinu dana. Kada se vozilo registruje ili kada se vrši produženje registracije, vlasnik vozila će dostaviti dokaz da je zaključen ugovor o obaveznom osiguranju. Polisa se može zaključiti najranje 30 dana pre dana kada ističe prethodna polisa i registracija.

Vlasnik vozila prilikom registracije vozila pored taksi za registraciju vozila (komunalna taksa, porez na upotrebu vozila, taksa za izdavanje registracione nalepnice, taksa za tehnički pregled) plaća i odgovarajući iznos za polisu osiguranja od autoodgovornosti. Ovaj iznos se izračunava na osnovu snage motora putničkog vozila. Trošak ukupne registracije vozila sa svim taksama, ali bez troška tehničkog pregleda koji nije fikasn možete pogledati putem našeg kalkulatora za registraciju vozila.

Neophodna dokumenta prilikom zaključenja ugovora sa osiguravajućim društvom i polise osiguranja su: lična karta, saobraćajna dozvola i prethodna polisa osiguranja (ukoliko je vlasnik poseduje).

Prilikom zaključenja ugovora o osiguranju, umesto vlasnika vozila može da se pojavi i drugo lice kome vlasnik preda dokumenta koja su potrebna za zaključenje polise.

Ukoliko dođe do promene vlasnika vozila u toku trajanja polise, prava i obaveze iz polise se prenose na novog vlasnika vozila. Tu promenu je potrebno prijaviti osiguravajućem društvu sa kojim je zaključena polisa.

Obratite pažnju! Polisa osiguranja od autoodgovornosti uvek glasi na vozilo, tj.vezana je za vozilo a ne vlasnika vozila. Ako dođe do promene vlasnika auta, recimo zaključi se ugovor o kupoprodaji, polisa će i dalje važiti. Tako novi vlasnik vozila ne mora da kupuje novu polisu jer stara polisa važi sve do isteka trajanja osiguranja.

Bonus-malus sistem

Bonus-malus sistem je sistem za određivanje iznosa premije osiguranja na osnovu određenog premijskog stepena i zavisi od toga da li je vozač (osiguranik) u proteklom periodu imao prijavljenih šteta za koje je odgovoran.

Bonus je umanjenje premije osiguranja. Ako u proteklom periodu osiguranja nije bilo prijavljenih šteta, vlasnik vozila će ostvariti bonus odnosno popust na polisu.

Malus je uvećenje premije osiguranja. Ako je u prethodnom periodu bilo prijavljenih šteta premija osiguranja će biti uvećana.

Više o bonus-malus sistemu možete pročitati na stranici: https://www.osiguranik.com/blog/da-li-su-bonus-malus-premijski-stepen-vezani-za-vozaca-ili-za-auto/.

Ukoliko vam zatreba pomoć, tim naših stručnjaka za osiguranje vam je dostupan putem imejla, telefona ili Vibera.

Pozovite nas svakog radnog dana od 09h do 17h: 011 7850-487, 011 7850-488

Pišite nam: info@osiguranik.com

autor: Brankica Srdić

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

two × 4 =

Prijavite se na našu mejling listu

Slaćemo vam najnovije vesti i najbolje ponude jednom u mesecu.