Benefiti privatnog zdravstvenog osiguranja - Osiguranik.com

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje – benefiti za poslodavca i za zaposlenog

Šta je dobrovoljno zdravstveno osiguranje zaposlenih?

Zaposleni su po zakonu osigurani putem obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pored obaveznog zdravstvenog osiguranja, poslodavac može za zaposlene ugovoriti i dobrovoljno privatno zdravstveno osiguranje. Zato se ono naziva i dodatno zdravstveno osiguranje.

Dobrovoljno (privatno) zdravstveno osiguranje zaposlenih omogućava da zaposleni, pored usluga državnih zdravstvenih usluga, ima na raspolaganju i usluge privatnih zdravstvenih ustanova (koje sa osiguravajućim društvom imaju zaključen ugovor). Tu spadaju privatne ordinacije, privatne laboratorije, privatne klinike i druge ustanove ovog tipa.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može da uključuje različite „pakete“ usluga, zavisno od iznosa osigurane sume. Tako, dobrovoljno osiguranje najčešće uključuje preglede kod lekara opšte prakse i lekara specijaliste, testiranja i laboratorijska ispitivanja, medicinsku dijagnostiku, terapiju i dr. Moguće je ugovoriti i „dodatna pokrića“ u okviru osnovnih paketa, koja uključuju sistematski pregled, fizikalnu terapiju, stomatologiju, očnog lekara. Do uporednog pregleda svih paketa na tržištu i stručnih saveta na šta bi trebalo da obratite pažnju, konkretno najjednostavnije možete da dođete slanjem upitnika putem ovog linka na našem sajtu.

Koje su razlike između dobrovoljnog i obaveznog osiguranja?

Obaveznost: Privatno osiguranje se zasniva na dobrovoljnoj bazi, dok je državno osiguranje zakonom obavezujuće.

Poslodavac prijavljuje zaposlenog na obavezno osiguranje i svaki mesec uplaćuje doprinose. To omogućava zaposlenom da u slučaju bolesti odsustvuje sa posla uz naknadu, i da se leči u državnim zdravstvenim ustanovama.

Način regulisanja: Obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenih predviđeno je putem Zakona o zdravstvenom osiguranju. Sa druge strane, prava i obaveze koje proističu iz privatnog osiguranja se uređuju putem ugovora o osiguranju.

Ustanove čije se usluge koriste: Korisnici obaveznog državnog osiguranja mogu koristiti samo usluge državnih zdravstvenih ustanova. Ako zaposleni ima dodatno privatno osiguranje onda može dodatno koristiti i usluge privatnih ordinacija, privatnih laboratorija i dr. Ovo je posebno važna stavka jer možemo reći da dobrovoljno osiguranje pruža dodatni i viši nivo zdravstvene zaštite.

Širina prava i obim usluga – Za razliku od obaveznog osiguranja koje je neograničeno, kod privatnog osiguranja obim usluga je ograničen iznosom koji je uplaćen na ime osiguranja. Kada se ugovori dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kao i kod svakog osiguranja postoji osigurani iznos (suma) i za taj iznos dobija se određeni „paket“ usluga.

Benefiti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Mnoge kompanije su prepoznale značaj ljudskog potencijala kao najznačajnijeg resursa kojim raspolažu, i značaj ulaganja u ljude. Jedan od benefita koje firma može ponuditi svojim zaposlenima je dobrovoljno osiguranje zaposlenih. Samo zaposleni koji su zadovoljni i zdravi mogu da ostvaruju dobre rezultate u radu. Briga o zaposlenima je od značaja na obostrano zadovoljstvo.

U današnje vreme osnovno zdravstveno osiguranje ne može da zadovolji zahteve i želje pacijenata iz više razloga: sporost zdravstvenog sistema, dužina čekanja na preglede, nedovoljan kvalitet pružanja zdravstvene zaštite, neadekvatan tretman ili nedovoljna posvećenost pacijentu.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je najviše zastupljeno u stranim kompanijama koje posluju u našoj zemlji. Postoji i kod izvesnog broja domaćih firmi, ali se ipak domaći poslodavci ređe opredeljuju za ovaj vid osiguranja svojih zaposlenih. Ono što je verovatno jedan od razloga jeste taj da je državno osiguranje neograničeno u pogledu pružanja usluga zaposlenim osiguranicima.

Ali, kada se uzme u obzir dužina čekanja na preglede u državnim ustanovama, lošija opremljenost državnih domova zdravlja i bolnica i drugi razlozi, sam pacijent radije bira da ode u privatnu ordinaciju. Time se izlaže određenim troškovima, i zato bi bilo dobro unapred uplatiti određenu sumu za privatno zdravstveno osiguranje koje će uključiti širok spektar mogućnosti za lečenje ali i preventivne preglede.

Zahvaljujući polisi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, zaposlenima se obezbeđuje niz pogodnosti u lečenju i preventivi:

 • kvalitetnija zdravstvena zaštita;
 • lako zakazivanje pregleda bez dugih listi čekanja;
 • pojednostavljena procedura;
 • široka sloboda u izboru lekara i zdravstvenih ustanova;
 • pomoć kod izbora lekara i zdravstvene ustanove;
 • konsultacije putem telefona;
 • lečenje uz najsavremenije metode, sredstva i opremu;
 • redovni godišnji sistematski pregledi;
 • mogućnost da se na ovaj način osiguraju i članovi porodice.

To donosi pogodnosti za poslodavca i pozitivno se odražava na rad:

 • smanjuje se ukupan broj bolovanja;
 • skraćuje se dužina odsustvovanja sa posla;
 • zaposleni se brže oporavlja i brže se vraća na radno mesto;
 • poslodavac na ovaj način iskazuje brigu o svojim zaposlenima;
 • time se povećava motivacija zaposlenih;
 • sve to podiže nivo produktivnosti i podiže se svest o značaju zdravlja zaposlenih.

Tako firma koja je prethodno uložila određena sredstva u dobrovoljno zdravstveno osiguranje, sada dobija konkretne rezultate takvog pristupanja ljudskim resursima.

Najzad, sa finansijskog aspekta, važno je naglasiti da je dobrovoljno zdravstveno osiguranje vrlo pogodno za poslodavca zbog poreskih pogodnosti i olakšica koje poslodavac dobija za ulaganje u ovaj vid osiguranja. U skladu sa Članom 14b Zakona o porezu na dohodak građana, zaradom se ne smatra premija Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koju poslodavac plaća za zaposlene, do iznosa propisanog zakonom, koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje. U ovom trenutku poslodavac je oslobođen plaćanja poreza i doprinosa na iznos premije Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja do 6.062,00 RSD mesečno po zaposlenom.

Ukoliko vam zatreba pomoć, tim naših stručnjaka za osiguranje vam je dostupan putem imejla, telefona ili Vibera.

Pozovite nas svakog radnog dana od 09h do 17h: na telefone 011 7850-487, 011 7850-488

Pišite nam: info@osiguranik.com

 

Autor: Brankica Srdić

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

2 × 2 =

Prijavite se na našu mejling listu

Slaćemo vam najnovije vesti i najbolje ponude jednom u mesecu.